Rozwiązania związane z konserwacją
Rozwiązania związane z konserwacją

Systemy zarządzania konserwacją firmy Retail Solutions UK pozwalają na pełną kontrolę obiektów. Nasze nowatorskie podejście łączy wiedzę techniczną ze sprzętem, oprogramowaniem i usługami dla przedsiębiorstw, pomagając naszym klientom podejmować lepsze decyzje w kwestiach technicznych i zredukować koszty eksploatacji.

W przeciwieństwie do tradycyjnych „uniwersalnych” kontraktów, które obejmowały konserwację planową oraz obsługę zgłoszeń, można teraz kontrolować poziom wydatków, uzyskując największe korzyści dzięki pakietowi idealnie dobranemu do danego obiektu.

Korzystając z najnowszych systemów automatycznego monitorowania i selekcji (AM&T), możemy zaoferować zrównoważone usługi według trzech aspektów:

Przepisy: spełnienie minimalnych wymagań określonych prawem,

Prognozy: optymalizacja konserwacji planowanej i przewidywanie oraz unikanie awarii,

Reakcje: zapewnienie właściwej wiedzy i zasobów w odpowiednim miejscu, aby można było szybko i niewielkim kosztem rozwiązać pojawiające się problemy.

Oceniamy wymagania każdej branży, aby zapewnić optymalny poziom usług. Następnie tworzymy szczegółowe specyfikacje dostosowane do wymagań i przedstawiamy je wybranym podmiotom w ramach przetargów, aby uzyskać oferty programów konserwacji przy możliwie niskich kosztach.

Usługi Retail Solutions UK gwarantują określone korzyści: m.in. zmniejszenie zużycia energii, obniżenie kosztów konserwacji, poprawę zarządzania zasobami i zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat Retail Solutions UK.

 
 
 
 
Share