Informacje techniczne na temat produktów marki Copeland
Informacje techniczne na temat produktów marki Copeland
Kliknij na odnośniki poniżej, aby zapoznać się z odpowiedziami na pytania:
1. Jakie ciśnienie oleju uważa się za właściwe?
 
2. Skąd mam wiedzieć, czy sprężarka pracuje z pełną wydajnością?
 
3. Co należy sprawdzić, gdy zostanie wyzwolony wyłącznik zabezpieczający sprężarki?
 
4. Co należy sprawdzić, gdy uruchomi się zabezpieczenie nieprawidłowego ciśnienia oleju?
 
5. Co może być powodem przegrzewania sprężarki?
 
6. Co może powodować pracę sprężarki w bardzo krótkich cyklach?
 
7. Czy wymiana sprężarki rozwiąże problem z hałaśliwą pracą sprężarki?
 
8. Czy ze sprężarkami Copeland można używać uniwersalnego kondensatora i przekaźnika?
 
9. Przy rozruchu sprężarki jednofazowej światła w pomieszczeniu klienta przygasają. Czy można temu jakoś zaradzić?
 
10. Jak mogę poznać, czy sprężarka działa prawidłowo?
 
11. Czy istnieje ograniczenie dotyczące długości przewodów poziomych lub pionowych?
 
12. Dostępnych jest wiele środków uszlachetniających do olejów, o których twierdzi się, że zwiększają wydajność sprężarki lub systemu albo też neutralizują działanie kwasów lub pozwalają wykryć nieszczelności. Jakie środki uszlachetniające oleje są dopuszczalne w sprężarkach marki Copeland?
 
13. Ile oleju znajduje się w sprężarce spiralnej i jaka objętość jest potrzebna do całkowitej wymiany oleju?
 
14. Dlaczego producenci systemów chłodniczych zalecają napełnianie systemów do 80–90% pierwotnej ilości czynnika przy modernizacji do stosowania z czynnikami HFC?
 
15. Czy dopuszczalne jest stosowanie czynnika R-404A z olejami alkilobenzenowymi?
 
16. Czy mogę stosować zbiornik w systemie kapilarnym?
 
17. Czy filtr na przewodzie ssawnym należy montować przed czy za oddzielaczem cieczy?
 
18. Jakie elementy rozruchowe należy stosować z nowymi modelami jednofazowych sprężarek spiralnych Copeland™?
 
19. Jakie są prawidłowe metody określania roboczego ciśnienia przegrzania, dochładzania oraz nadciśnienia oleju?
 
20. Czy mogę mieszać różne oleje?
 
21. Czy mogę stosować R-22 z olejem poliestrowym?
 
22. Czy mogę dodać środki uszlachetniające do oleju w układzie?
 
23. Podczas montażu systemu jest on przez kilka godzin wystawiony na działanie powietrza atmosferycznego. Jaki to może mieć wpływ na olej poliestrowy?
 
24. Czy zbyt wysoki poziom oleju spowoduje wyłączanie sprężarki z powodu nieprawidłowego parametru oleju?
 
25. Jaka jest lepkość oleju poliestrowego?
 
26. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat czynników chłodniczych dopuszczonych do stosowania ze sprężarkami Copeland™?
 
27. Jaki skutek może mieć uzupełnienie poziomu oleju w sprężarce niewłaściwym olejem?
 
28. Czy wszystkie oleje poliestrowe do systemów chłodniczych są takie same?
 
29. Co się stanie, jeśli użyję oleju mineralnego lub oleju alkilobenzenowego z czynnikiem HFC?
 
30. Jak długo mogę pozostawić olej poliestrowy wystawiony na działanie powietrza atmosferycznego, zanim nastąpi zanieczyszczenie?
 
31. Czy firma Emerson Climate Technologies analizuje olej ze sprężarek, które uległy awarii?
 
 
 
 
 
 
Share