Chłodnie składowe
Chłodnie składowe

Przechowywanie luzem dużych lub małych ilości produktów łatwo ulegających zepsuciu wymaga chłodzenia, które będzie zarówno efektywne energetycznie, jak również zgodne z normami żywnościowymi (przechowywanie we właściwym zakresie temperatur) oraz wymogami i normami eksportowymi. Logistyczne wymagania łańcucha chłodniczego wymuszają lokalizowanie chłodni w strategicznych punktach na trasie od punktu odbioru do konsumenta.

Emerson Climate Technologies oferuje sprężarki, elementy kontroli przepływu i sterowniki elektroniczne do chłodni składowych.

 
 
 
 
Share