Produkty farmaceutyczne
Produkty farmaceutyczne

Systemy chłodnicze mają kluczowe znaczenie w kontroli procesów i zarządzaniu środowiskiem podczas produkcji i przechowywania produktów farmaceutycznych. Systemy chłodnicze Vilter chłodzą glikole wykorzystywane w płaszczach termicznych reaktorów chemicznych oraz chłodziarkach zanurzeniowych. Mogą one być również wykorzystywane w systemach chłodzenia powietrza do usuwania par wodnych i CO2. Biorąc pod uwagę bardzo wysoką wartość surowców, półproduktów i produktów farmaceutycznych, niezwykle istotne jest, aby systemy chłodnicze działały z bardzo precyzyjną kontrolą temperatury i zapewniały bardzo dużą niezawodność.

Doświadczenie firmy Vilter w przemyśle farmaceutycznym może okazać się bardzo cenne przy opracowywaniu nowych procesów lub modernizacji już istniejących systemów. Rozumiemy niuanse precyzyjnej kontroli temperatury wymaganej w tej branży i możemy ściśle współpracować z innymi dostawcami sprzętu, aby zintegrować odpowiedni system chłodniczy z całym systemem produkcyjnym.

 
 
 
 
Share