Rozwiązania związane z zarządzaniem
Rozwiązania związane z zarządzaniem

W przypadku usług montażowych związanych z systemami mechanicznymi, elektrycznymi i chłodniczymi niezbędne jest zrozumienie współzależności pomiędzy tymi elementami. Retail Solutions UK dysponuje wszechstronną wiedzą na temat koordynacji usług budowlanych i zarządzania usługami wykonawców.

Naszym celem jest konsekwentne dostarczanie usług montażowych, bez usterek i przy niskich kosztach konserwacji i obsługi.

Nasze zespoły zarządzania projektami gwarantują, że projekty są dostarczane według harmonogramu, z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Świadczymy również pomoc w ustalaniu specyfikacji wyposażenia i zaopatrzeniu, korzystając z naszej znajomości dostawców i producentów. Nasze skuteczne zarządzanie kwestiami zaopatrzenia, logistyki i łańcucha dostaw może przynieść faktyczne oszczędności i zwiększyć efektywność obiektu.

Możemy również zapewnić bezstronny audyt obecnego wykonawcy usług projektowych i budowlanych, wyłącznie z perspektywy Państwa interesów. Weryfikacja wykonanych instalacji według kryteriów projektowych i specyfikacji zapewni jakość, wydajność i zwrot z inwestycji.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat Retail Solutions UK.

 
 
 
 
Share