ZX Cloud Monitoring
ZX Cloud Monitoring
ZX Cloud – skuteczne narzędzie monitorowania w aplikacjach

ZX Cloud to innowacyjne rozwiązanie monitorowania, opracowane przez Emerson Climate Technologies. Zapewnia ono informacje w czasie rzeczywistym na temat statusu operacyjnego systemu i ułatwia operatorom oraz dostawcom usług utrzymanie systemu w stanie sprawności. Pomaga zrozumieć i przeanalizować zachowanie systemu, w tym takie parametry, jak częstotliwość załączania, czasy przestojów, trendy i zmienne, zależne od takich czynników wpływu, jak pora dnia, pora roku i obciążenie systemu. ZX Cloud można zamówić jako wyposażenie opcjonalne najbardziej wydajnego i kompaktowego agregatu skraplającego ZX Digital. Odpowiednie podzespoły oraz sprzęt do monitoringu są już zamontowane i okablowane wewnątrz agregatu skraplającego. Umożliwia to szybkie uruchomienie na miejscu.

Cechy i zalety ZX Cloud:

  • Zdalny monitoring umożliwia dostęp z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, co pozwala zmniejszyć liczbę wizyt w miejscu instalacji
  • Dane na temat zużycia energii umożliwiają lepszą kontrolę kosztów oraz określenie skali potencjalnych oszczędności
  • Bezpośrednie odsyłacze do wytycznych aplikacji oraz list części zamiennych skracają czas serwisowania
  • Funkcje alarmu z możliwością dostosowania umożliwiają natychmiastową reakcję, zanim wzrośnie temperatura, a produkty żywnościowe ulegną zepsuciu
  • Dostępny online dziennik jest łatwym i wygodnym w użyciu narzędziem do rejestrowania czynności konserwacyjnych zgodnie z wymogami przepisów prawa

Tym samym kluczowe zalety ZX Cloud to zapobieganie marnotrawieniu kosztownej energii, unikanie zepsucia się produktów oraz zmniejszenie czasu i kosztów serwisowania.

Aby dowiedzieć się więcej o ZX Cloud, pobierz ulotkę na temat produktu lub skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym.

ZX Cloud Monitoring LoginZX Cloud Monitorning Demo 
ZX Cloud Monitoring 

Leaflet about ZX Cloud (in English)

 
 
 
Share