Rozwiązania kwestii czynników chłodniczych w systemach chłodzących
Rozwiązania kwestii czynników chłodniczych w systemach chłodzących

Emerson Climate Technologies wspiera wszelkie rozwiązania, pozwalające zabezpieczać żywność i chronić środowisko naturalne. Ograniczanie wpływu zmian klimatycznych poprzez odpowiedzialne wykorzystanie energii i ograniczanie śladu węglowego to kluczowe kwestie ekologiczne.

Debata na temat właściwego doboru czynników chłodniczych w komercyjnych systemach chłodzących przybrała w ostatnich latach na sile, zwłaszcza w świetle badań pokazujących faktyczny wpływ emisji HFC w systemach scentralizowanych. Znaczące zmniejszenie emisji jest oczywiście możliwe, ale pociąga za sobą istotne koszty. Obecnie w Europie najbardziej powszechnie stosowanym czynnikiem chłodniczym jest R-404A. Chociaż jest on nietoksyczny i ma zerowy wskaźnik potencjału niszczenia warstwy ozonowej (ODP), cechuje się wysokim wskaźnikiem potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). Stosowanie alternatywnych systemów i przejście na czynnik chłodniczy o niższym wskaźniku GWP może znacząco zmniejszyć wpływ emisji szkodliwych dla środowiska.

Jednak wybór czynnika właściwego dla danego zastosowania nie jest prosty, gdyż zależy od wielu kryteriów. Czynnik chłodniczy idealny do wszystkich zastosowań po prostu nie istnieje! W praktyce na wybór czynnika chłodniczego mają wpływ regionalne preferencje, osobiste przekonania i inne priorytety. Aby rzucić nieco światła na tę kwestię, firma Emerson przeprowadziła wszechstronne badania, analizując różne połączenia czynników chłodniczych i rozwiązań technicznych z trzech różnych perspektyw: zużycia energii, wpływu na środowisko oraz kosztu inwestycyjnego. Wykres stanowi podsumowanie wyników – im mniejszy wynik, tym lepiej wypada dana konfiguracja pod względem zużycia energii, wpływu na środowisko i kosztów.

W zastosowaniach modernizacyjnych czynniki R-407A oraz od niedawna R407F mogą znacząco zmniejszyć wskaźnik GWP w porównaniu z obecnymi rozwiązaniami – wymaga to tylko niewielkich zmian w istniejących instalacjach. Systemy typu booster z R-744 są najbardziej korzystne pod względem bezpośredniego zmniejszenia wskaźnika GWP, ale wymagają również znaczących zmian w konstrukcji systemu, co ogranicza ich zastosowanie głównie do nowych systemów. Systemy takie są, przynajmniej obecnie, wciąż jeszcze bardziej kosztowne niż aktualnie stosowane rozwiązania, a ich wydajność pogarsza się w cieplejszych klimatach. Systemy hybrydowe R-744/R-134a można uznać za dobry kompromis pomiędzy rozwiązaniem w pełni syntetycznym a w pełni naturalnym. Mieszanki czynników chłodniczych bazujące na HFO mogą w przyszłości przyczynić się do dalszej poprawy wskaźnika GWP systemów kaskadowych.

Odnośniki do materiałów prasowych i opracowań:

Opracowanie to zawiera analizę pięciu typów systemów stosowanych w supermarketach z 13 analizami przypadku. Wyniki pozwalają na porównanie rozwiązań pod względem: rocznego kosztu eksploatacji w Europie Północnej i Południowej, emisji CO2 w okresie eksploatacji (TEWI) w Europie Północnej i Południowej oraz porównanie kosztów różnych typów systemów.

Czynniki chłodnicze i smarne zatwierdzone do użytku w sprężarkach marki Copeland™ brand

  • Firma Emerson niedawno dokonała aktualizacji tabeli czynników chłodniczych i smarnych zatwierdzonych do użytku w sprężarkach marki Copeland brand. 
    Wytyczne dotyczące zmiany czynnika chłodniczego
  • Wytyczne dotyczące wymiany czynnika chłodniczego z HCFC R-22 na HFC R-422A/D prezentują wykonawcom szczegółowe omówienia i procedury związane z modernizacją, aby można było stosować sprężarki marki Copeland z nowymi, przyjaznymi dla środowiska czynnikami chłodniczymi. Omówiono w nich krok po kroku całą procedurę wymiany, wymieniając poszczególne czynności, od testowania nieszczelności po oznaczanie elementów.
  • W publikacji poruszono również szczególne kwestie, które wykonawcy powinni uwzględnić przed rozpoczęciem procedury modernizacyjnej, takie jak czynności przygotowawcze i środki ostrożności, dodatkowe wymagania związane z wymianą czynnika oraz wykaz narzędzi i elementów niezbędnych do modernizacji.
 
 
 
 
 
Share