Wybór czynnika chłodzącego do zastosowań poprawiających komfort
Wybór czynnika chłodzącego do zastosowań poprawiających komfort
 
Zastosowania związane z klimatyzacją

Branża klimatyzacji zdecydowanie opowiedziała się za R-410A jako optymalnym czynnikiem chłodniczym w systemach spiralnych. Badania wykazały, że R-410A to najlepszy czynnik HFC do domowych i komercyjnych systemów klimatyzacji. R-407C to ciągle dobry wybór w przypadku niektórych systemów, można go również wykorzystać przy modernizacji systemów z R-22.

Zalety czynnika chłodniczego R-410A:

  • wyższa efektywność systemu
  • lepszy współczynnik łącznego wpływu na globalne ocieplenie TEWI
  • mniejsze i tańsze urządzenia
  • łatwa obsługa podczas konserwacji i recykling

R-410A zapewnia wyraźnie wyższą wydajność niż R-407C oraz R-134a, co sprawia, że jest to rozwiązanie konkurencyjne cenowo w przypadku systemów klimatyzacji i pomp ciepła. Paruje on z wysokim współczynnikiem przekazywania ciepła przy niskim spadku temperatury, dzięki czemu system jest efektywniejszy.

Wyższa efektywność to korzyść dla środowiska naturalnego, dzięki zmniejszeniu zużycia energii i pośrednich emisji CO2 (globalne ocieplenie). TEWI to najbardziej miarodajny wskaźnik globalnego ocieplenia, gdyż uwzględnia nie tylko wpływ bezpośredni (wycieki czynnika chłodniczego, które w systemie komercyjnym są nieznaczne), lecz także znaczący pośredni potencjał globalnego ocieplenia GWP, spowodowany wytwarzaniem dwutlenku węgla w wyniku zużycia energii.

Więcej informacji można znaleźć w naszych artykułach i badaniach dotyczących zastosowań czynników chłodniczych, podanych poniżej.

Zastosowania związane z ogrzewaniem

Do ogrzewania można stosować zarówno R-410A, jak i R-407C – wybór zależy od konkretnego systemu i jego konstrukcji. Wykazano, że czynnik R-410A zastosowany w odpowiedniej konstrukcji pozwala uzyskać najlepszy współczynnik wydajności COP zarówno w powietrznych, jak i gruntowych pompach ciepła, chociaż teoretyczny COP może być nieco niższy. Wynika to z jego fizycznych właściwości.

Efektywne systemy ogrzewania są objęte takimi programami, jak znak pomp ciepła EHPA oraz znak ECO.

W zastosowaniach niszowych można wykorzystywać inne czynniki chłodnicze. R-134a stosuje się, gdy wymagane są wysokie temperatury, chociaż to rozwiązanie charakteryzuje się wyższymi kosztami w przypadku normalnego ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Zwykle nie stosuje się „naturalnych” czynników chłodniczych, takich jak węglowodory, ze względu na oczywiste kwestie związane z ich łatwopalnością, chociaż znak ECO faworyzuje czynniki o bardzo niskim GWP. R-744 (CO2) stosuje się z dobrym skutkiem tam, gdzie wzrost temperatury podgrzanej cieczy jest bardzo wysoki.

Więcej informacji można znaleźć w naszych artykułach i badaniach dotyczących zastosowań czynników chłodniczych, podanych poniżej.

 
 
 
 
 
Share