Ochrona środowiska
Ochrona środowiska

Dbałość o środowisko należy do kluczowych zadań współczesnych korporacji. Firma Emerson działa w tym zakresie na dwa sposoby:

poprzez zaangażowanie w dostarczanie produktów i usług, które zwiększają efektywność energetyczną i ograniczają potencjalny szkodliwy wpływ na środowisko oraz

poprzez wysiłki, aby zarządzać swoimi zakładami tak, by nie szkodzić środowisku, spełniać (nawet z dużym zapasem) wymogi prawne oraz stale zmniejszać zużycie energii i ilość wytwarzanych odpadów.

Nasza globalna pozycja umożliwia nam uzyskanie szerokiej perspektywy w kwestiach związanych ze środowiskiem. Równoważymy postęp w standardzie życia i dobrobycie z potencjalnym wpływem na życie na Ziemi i dobrostanem przyszłych pokoleń.

Proekologiczne działania firmy Emerson, wynikające z jej globalnej roli, obejmują:

  • opracowanie rozwiązań, które pomagają klientom stawiać czoła wyzwaniom związanym z ochroną środowiska
  • stosowanie procesów produkcyjnych o niskich kosztach i wysokiej efektywności energetycznej
  • przestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska.
 
 
 
 
Share