XB500
XB500

Komory mrożenia szokowego

 • Zaprojektowane zgodnie z zasadami dotyczącymi przygotowania i chłodzenia żywności (HACCP)
 • Cztery konfigurowalne cykle: gotowe konfiguracje zgodne z najczęściej stosowanymi zastosowaniami związanymi z bezpieczeństwem żywności: chłodzenie wolne
 • (soft chill), chłodzenie szybkie (hard chill) oraz mrożenie
 • Wyjście ekranu zewnętrznego pozwalającego kontrolować temperaturę produktów
 • Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego
 • Wyjście drukarki (XB07PR) do drukowania raportów temperatur i cykli mrożenia szokowego
 • Wszystkie fazy monitorowane i pokazywane na wyświetlaczu
 • Sterowanie cyklem sterylizacji ultrafioletem
 • Standardowy protokół komunikacji ModBUS-RTU
 • Złącze Hot Key 128 lub Prog Tool Kit pozwala na szybkie i łatwe programowanie
 • Maksymalny pobór prądu 5 VA
 • Podwójny wyświetlacz z sekcją czerwoną (wys. 8,0 mm) i żółtą (wys. 5,6 mm) i 14 ikonami

Kliknij tutaj, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tej serii.

 
 
 
 
 
Share