Inne sterowniki
Inne sterowniki

Regulacja wydajności to przy oszczędzaniu energii kwestia kluczowa. Wielkość systemów chłodniczych dobiera się do maksymalnej wymaganej wydajności, która jest wykorzystywana tylko przez kilka najgorętszych dni w roku. W inne dni systemy mogą działać przy częściowym obciążeniu. Pomiary temperatury i ciśnienia pozwalają zmniejszyć zużycie energii przez system.

Sterowniki z Emerson Climate Technologies są wyposażone w łącza sieciowe, dzięki którym komunikacja z systemami nadzoru jest bardzo łatwa.

Protokół LON pozwala sterownikom komunikować się bezpośrednio z innymi sterownikami w tej samej sieci.

Sterowniki z modułem komunikacji TCP/IP Ethernet posiadają funkcję pełnego serwera WWW i można się z nimi łączyć poprzez Internet. Nadzór jest bardzo łatwy i wymaga tylko komputera z przeglądarką internetową podłączonego do sieci.

  • Seria EC2-552 to sterowniki agregatów skraplających, które wykorzystują ciśnienie ssania do regulacji wydajności jednej lub dwóch sprężarek, z których jedna może być sprężarką typu Digital Scroll. Pozwala to na bezstopniową regulację wydajności w zakresie 5–100%. Można zastosować dodatkowy czujnik ciśnienia skraplania, który służy do zmniejszania prędkości wentylatora skraplacza w przypadku, gdy ciśnienie skraplania jest zbyt niskie, by zapewnić stabilne działanie zaworów rozprężnych.
  • Seria EC2-7 wykorzystuje ciśnienie skraplania do regulacji wydajności wentylatora skraplacza.
  • Seria EC3-65 steruje agregatami złożonymi z maks. 8 sprężarek, z których jedna może być typu Digital Scroll, zapewniając w ten sposób bezstopniową regulację wydajności w zakresie 1,3–100%.
  • Seria EC3-67 jest przeznaczona do agregatów wielosprężarkowych, wielostopniowych do 12 stopni.
  • Seria EC3-8 jest przeznaczona do agregatów wielosprężarkowych z dwoma niezależnymi obwodami sterowania; jeden może być wykorzystywany do średnich temperatur, drugi do niskich temperatur.
  • Seria EC3-93 ma jeden obwód sterowania do agregatu wielosprężarkowego z maks. czterema sprężarkami, z których jedna może być typu Digital Scroll, oraz drugi obwód sterowania do trzech wentylatorów i kontroli prędkości.
  • Seria EC3-75 przeznaczona jest do skraplaczy z maks. 6 wentylatorami, z których jeden może być sterowany bezstopniowo przy użyciu wyjścia analogowego 0–10 V.
 
 

EC3-652


EC2-511

 
 
 
 
Share