Sterowniki lad i komór chłodniczych
Sterowniki lad i komór chłodniczych

Sterowniki lad chłodniczych serii EC2 zapewniają efektywną kontrolę i niezrównaną niezawodność, dzięki której można zwiększyć zyskowność, chroniąc jakość produktów żywnościowych.

  • Kontrola przegrzania do zaworów PWM z serii EX2
  • Kontrola temperatury powietrza
  • Zegar odszraniania naturalnego, elektrycznego lub gazowego
  • Automatyczne rejestrowanie i kontrola temperatury
  • Wysyłanie powiadomień dotyczących warunków mogących powodować problemy, takich jak przedłużające się odszranianie lub niestabilność temperatury.

Sterowniki komór chłodniczych serii EC3 zapewniają efektywną kontrolę i niezrównaną niezawodność, dzięki której można zwiększyć zyskowność, chroniąc jakość nietrwałych produktów żywnościowych.

  • Kontrola przegrzania przy użyciu zaworów z silnikami krokowymi z serii EX4-EX8
  • Kontrola temperatury powietrza
  • Zegar odszraniania naturalnego, elektrycznego lub gorącym gazem
  • Automatyczne rejestrowanie i kontrola temperatury
  • Wysyłanie powiadomień dotyczących warunków mogących powodować problemy, takich jak przedłużające się odszranianie lub niestabilność temperatury.

Obie rodziny sterowników zapewniają komunikację poprzez LON lub TCP/IP Ethernet.

 
 

 

 
 
 
 
Share