Zawory elektromagnetyczne i odcinające
Zawory elektromagnetyczne i odcinające

W większości zastosowań chłodniczych do automatycznej kontroli przepływu cieczy w systemie konieczne są elementy otwierające i zamykające przepływ w poszczególnych gałęziach systemu. Zwykle w tym celu wykorzystuje się zawór elektromagnetyczny. Jego podstawowa funkcja jest taka sama, jak w przypadku zaworów odcinających obsługiwanych ręcznie, ale dzięki sterowaniu za pomocą cewki może on być zamontowany w dowolnym miejscu instalacji i dogodnie sterowany za pomocą prostych przełączników.

Firma Emerson oferuje asortyment zaworów elektromagnetycznych normalnie otwartych i normalnie zamkniętych do wszystkich zastosowań od 1 do 220 kW. Są to zawory bezpośredniego działania i zawory z serwomechanizmem.

Trójdrogowe zawory elektromagnetyczne z serii M36 z serwosterowaniem są wykorzystywane do odzysku ciepła.

Zawory kulowe służą do zatrzymywania przepływu czynnika chłodzącego w przewodach cieczowych oraz przewodach tłocznych sprężarki podczas prac konserwacyjnych, np. wymiany filtra.

 

 
 
 
 
Share