Regulatory ciśnienia
Regulatory ciśnienia

Mechaniczne regulatory ciśnienia są wykorzystywane w systemach chłodniczych, aby zniwelować wpływ wahań obciążeń systemu oraz wahań temperatury otoczenia.

Upustowe regulatory wydajności z serii ACP i CPHE kompensują spadek obciążenia, wtryskując gorący gaz do parownika w celu utrzymania zadanego ciśnienia parowania.

Regulatory ciśnienia skraplania z serii PRE utrzymują ciśnienie parownika powyżej ustalonych wartości. Jest to istotne, gdy kilka parowników o różnych temperaturach parowania podłączonych jest do tego samego przewodu ssawnego.

Regulatory ciśnienia w karterze z serii PRC zapobiegają nadmiernie wysokiemu ciśnieniu ssania, co chroni silnik sprężarki przed przeciążeniem. Może to zdarzyć się przy rozruchu układu chłodzenia w przypadku dużego obciążenia lub po odszranianiu.

Zawory sterowane elektrycznie EX4-EX8 pozwalają na bardzo elastyczne wykorzystanie w zastosowaniach takich jak upustowa regulacja wydajności, regulacja ciśnienia ssania (ciśnienie parowania lub w karterze), regulacja ciśnienia ssania, regulacja ciśnienia skraplania, odzysk ciepła z przepływu gorącego gazu.

 
 
 
 
 
Share