Niezawodność
Niezawodność sprężarek spiralnych

Zachowanie świeżości żywności to kwestia istotna dla każdego użytkownika; dlatego też niezawodność urządzeń chłodzących to kluczowy cel w branży. Dzięki milionom sprężarek spiralnych zamontowanych na świecie marka Copeland Scroll™ zyskała renomę niezawodności ze względu na określone cechy konstrukcyjne (objęte patentami):

 • Konstrukcja Copeland Compliant Scroll® świadczy o jej elastyczności, gdyż sprężarka dobrze sobie radzi z ciekłym czynnikiem i drobnymi zanieczyszczeniami stałymi, które przechodzą przez nią, nie powodując uszkodzeń mechanicznych. Dodatkową zaletą podatności promieniowej i osiowej jest wydłużona żywotność sprężarki.
  • Podatność osiowa sprawia, że spirala pozostaje stale w styczności w normalnych warunkach eksploatacyjnych, dzięki czemu wycieki są minimalne nawet bez stosowania dodatkowych uszczelek.
  • Podatność promieniowa zapewnia doskonały przepływ cieczy. Podczas zakłóceń w pracy, gdy fala czynnika chłodniczego lub zanieczyszczenia trafią do sprężarki spiralnej, wirująca spirala oddziela się w kierunku promieniowym i sprawia, że płyn/zanieczyszczenia opuszczają sprężarkę, bez uszkodzeń elementów wewnętrznych.
 • We wszystkich sprężarkach Copeland Scroll™ stosowane są łożyska pokryte teflonem. Teflon działa jak smar nawet w wymagających warunkach, gdy łożyska pozbawione są warstwy oleju z powodu utrudnionego powrotu oleju do sprężarki. Sprężarki spiralne wprowadzają do systemu mniej oleju niż inne rozwiązania.
 • Sprężarki Copeland Scroll™ mają po prostu o 70% mniej części, niż tłokowe sprężarki półhermetyczne. Mniej części to mniej usterek.
 • Wszystkie sprężarki spiralne wyposażone są w zawór zwrotny, który zamyka się po wyłączeniu sprężarki. Dzięki temu sprężarka może rozpocząć pracę bez obciążenia, co sprawia, że początkowy prąd rozruchowy jest niski.
 • Wszystkie sprężarki są dostarczane z wewnętrznymi zabezpieczeniami termicznymi i innymi zabezpieczeniami, takimi jak ASTP (zaawansowane zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą tłoczenia) lub ze zintegrowanym modułem elektronicznym. Sprężarka jest w pełni zabezpieczona przed przegrzewaniem silnika spowodowanym utratą fazy, wyciekiem czynnika chłodzącego, odwróceniem obrotów, przeciążeniem lub niskim napięciem.
 • Sprężarka Copeland Scroll ma bardzo płynny cykl sprężania, z odchyleniami momentu obrotowego nie przekraczającymi 30% wartości odchyleń występujących w sprężarkach tłokowych. Sprężarka spiralna obciąża silnik w niewielkim stopniu, co przyczynia się do zwiększenia jego niezawodności.
 • Wszystkie silniki sprężarek są chłodzone gazem, co zapewnia większą żywotność i wyższą efektywność.
 
 
 
 
 
 
Share