Energia odnawialna
Energia odnawialna

Dyrektywa dotycząca odnawialnych źródeł energii uznaje energię uzyskiwaną z powietrza, wody i gruntu za odnawialną.

Pompy ciepła to uznane rozwiązanie pozwalające pozyskać część energii z otoczenia do celów grzewczych.

Jest to ważny krok na drodze do osiągnięcia celów Unii Europejskiej: redukcji emisji 20% CO2, 20% zwiększenia efektywności energetycznej o 20% oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej o 20% do 2020 r.

Kolejne przeredagowanie dyrektywy dotyczącej sprawności energetycznej budynków, które wprowadziło definicję „budynku o niemal zerowym zużyciu energii” i klasyfikację energochłonności budynków przy pomocy Eko-certyfikatów wraz z określeniem minimalnego udziału energii odnawialnej (25% w istniejących budynkach i 50% w nowych budynkach), również zmierza w tym samym kierunku.

Emerson Climate Technologies zawsze angażuje się w optymalizację efektywności energetycznej i poszukiwanie nowych rozwiązań, będąc pierwszą firmą na rynku oferującą pełen zakres wysokowydajnych sprężarek spiralnych zoptymalizowanych do pracy w pompach ciepła.

Renewable Energy
 
 
Źródło energiiŹródło energii
Optymalizacja energii odnawialnej

Optymalizacja energii odnawialnej

Zawór do wysokich stopni sprężania zaprojektowany specjalnie do sprężarek Copeland Scroll Heating™ pomaga ograniczyć straty i poprawia współczynnik wydajności COP sprężarki przy dużym ciśnieniu skraplania i niskim ciśnieniu parowania (do +10% bez wtrysku pary i do +20% z wtryskiem pary w porównaniu ze standardową sprężarką spiralną Copeland do klimatyzacji).

Gdy pompa ciepła musi zapewnić bardzo wysoką temperaturę wody czy to do grzejników, czy to do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, sprężarka Copeland Scroll Heating™ ZH to najlepszy wybór.

Mapa zastosowania energii odnawialnej

Mapa zastosowania energii odnawialnej

Optymalizacja systemów ogrzewania oraz funkcja wtrysku pary rozszerza zakres zastosowania sprężarek, pozwalając na eksploatację nawet w bardzo chłodnym klimacie.

 
 
 
 
 
Share