Efektywność
Efektywność

Firma Emerson Climate Technologies poważnie traktuje swoje zobowiązanie, by stale zwiększać efektywność urządzeń, co ma ułatwić osiągnięcie celów dyrektywy europejskiej 20-20-20 poprzez aktywne zmniejszenie zużycia energii.

Systemy ogrzewania i chłodzenia budynków odpowiadają w przybliżeniu za 1/3 globalnego zużycia energii. Oznacza to, że mają duży udział w emisjach CO2, które wpływają na globalne ocieplenie. Firma Emerson Climate Technologies, lider w branży HVACR, stale inwestuje i wprowadza na rynek najnowocześniejsze produkty i rozwiązania, które mają poprawić efektywność energetyczną i pozwolą precyzyjnie kontrolować wydajność urządzeń HVACR, co znacząco zmniejsza zużycie energii, przy jednoczesnej poprawie komfortu użytkowników lub zapewnieniu najlepszych warunków przechowywania żywności.

Dla wielu zastosowań efektywność energetyczna przy pełnym obciążeniu (EER) nie jest odpowiednim wskaźnikiem, który by pozwolił oszacować faktyczne zużycie energii przez urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła. Zużycie energii przez klimatyzację lub pompę ciepła zależy w dużej mierze od temperatury. Co więcej, urządzenia często są wybierane z uwzględnieniem najbardziej krytycznego okresu w roku z punktu widzenia wydajności systemu chłodzenia i ogrzewania, dlatego przez większość czasu będą miały nadwyżkę mocy. W rezultacie urządzenie klimatyzacyjne lub grzewcze będzie pracowało przy pełnym obciążeniu przez krótką część całego okresu eksploatacji; przez resztę czasu będzie pracowało przy częściowym obciążeniu. Emerson Climate Technologies oferuje różne metody regulacji wydajności, aby zapewnić większą efektywność klimatyzacji, agregatów wody lodowej oraz pomp ciepła; ciągła lub krokowa kontrola wydajności sprężarki pozwala dostosować ją do zmiennego obciążenia, poprawiając efektywność systemu.

 
 
 
 
 
 
Share