Przemysłowe pompy ciepła – seria VSSH
Przemysłowe pompy ciepła – seria VSSH

Wysokotemperaturowa pompa ciepła, ciepła woda do temperatury 90°C

Emerson Climate Technologies wprowadziła na rynek pod marką Vilter sprężarki jednośrubowe do wysokociśnieniowych pomp ciepła z serii VSSH. Sprężarki jednośrubowe stosowane w przemysłowych pompach ciepła pozyskują ciepło z różnych źródeł i przetwarzają je na ciepłą wodę wysokiej jakości o temperaturze do 90°C lub wyższej, która doskonale nadaje się do ogrzewania, zmniejszając lub eliminując konieczność stosowania paliw kopalnych.

Więcej informacji na temat naszych pomp ciepła można znaleźć na stronie z artykułami dotyczącymi pomp ciepła.

Ciepło odpadowe

W przetwórstwie spożywczym systemy chłodzenia odbierają ciepło z produktów żywnościowych, urządzeń, personelu, objętości budynku, otoczenia oraz infiltrującego powietrza. Następnie wchłonięte ciepło jest zwykle usuwane przez skraplacze do otoczenia przy temperaturze od 24°C do 35°C.

Jednocześnie woda o temperaturze 12,5°C jest podgrzewana do temperatury od 60°C do 90°C poprzez spalanie paliw kopalnych w procesach związanych z czyszczeniem, parzeniem i gotowaniem. Od wprowadzenia przemysłowych systemów chłodniczych w latach 60. XIX w. w zakładach występowały dwie przeciwne ścieżki przepływu energii: chłodzenie usuwało energię cieplną na zewnątrz, a spalanie paliw kopalnych wchłaniało energię cieplną z zewnątrz.

Przełomy

Ciepło odpadowe W przetwórstwie spożywczym systemy chłodzenia odbierają ciepło z produktów żywnościowych, urządzeń, personelu, objętości budynku, otoczenia oraz infiltrującego powietrza. Następnie wchłonięte ciepło jest zwykle usuwane przez skraplacze do otoczenia przy temperaturze od 24°C do 35°C.

Jednocześnie woda o temperaturze 12,5°C jest podgrzewana do temperatury z przedziału 60°C do 90°C poprzez spalanie paliw kopalnych w procesach związanych z czyszczeniem, parzeniem i gotowaniem. Od wprowadzenia przemysłowych systemów chłodniczych w latach 60. XIX w. w zakładach występowały dwie przeciwne ścieżki przepływu energii: chłodzenie usuwało energię cieplną na zewnątrz, a spalanie paliw kopalnych wchłaniało energię cieplną z zewnątrz.

Odzyskane ciepło

Sprężarki jednośrubowe Vilter stosowane w przemysłowych pompach ciepła pozyskują ciepło pochłaniane przez systemy chłodzenia i przekazują je do wody, ogrzewając ją do temperatury 90°C lub wyższej. Sprężarki jednośrubowe pozwalają ponownie wykorzystać energię cieplną pozyskaną z chłodzenia i zredukować zużycie paliw kopalnych przy wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej.

Przemysłowe jednośrubowe pompy ciepła umożliwiają firmom znacznie zmniejszyć koszty działalności i eksploatacji. Przy okresie zwrotu z inwestycji wynoszącym od jednego do trzech lat, użytkownicy mogą odnieść znaczące korzyści finansowe, przyczyniając się jednocześnie do ochrony środowiska.

Łatwość chłodzenia

Sprężarki jednośrubowe Vilter są regularnie stosowane w przemysłowych systemach chłodzenia od 1990 r. Sprężarka jednośrubowa Vilter jest tak zaawansowana technicznie, że te same cechy konstrukcyjne, które pozwalają na jej wykorzystanie w zastosowaniach wysokociśnieniowych, umożliwiają również oferowanie jej z 15-letnią gwarancją na łożyska, gdy wykorzystywana jest w systemach chłodzenia, w których obciążenia są bardzo małe. Wiele sprężarek jednośrubowych Vilter działa stale przez 15 lat i więcej, cały czas z tymi samymi łożyskami, dzięki czemu ich właściciele mogą uniknąć kosztownych remontów w okresie ich eksploatacji.

 
 
 
 
 
Share