Technika grzewcza – pompy ciepła
Technika grzewcza – pompy ciepła

W marcu 2007 r. przywódcy UE przyjęli wspólne stanowisko dotyczące polityki klimatycznej i energetycznej, by walczyć z globalnym ociepleniem i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne UE przy jednoczesnym wzmocnieniu jej konkurencyjności. Podjęto zobowiązanie, by Europa przekształciła się w gospodarkę o wysokiej wydajności energetycznej i niskiej emisji dwutlenku węgla.

Europejskie cele na rok 2020 to:

 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w UE do poziomu niższego o co najmniej
 • 20% w porównaniu z latami 90. XX w.
 • 20% zużywanej energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych
 • Zmniejszenie podstawowego zużycia energii o 20% w porównaniu z przewidywanymi
 • poziomami, uzyskane poprzez zwiększenie efektywności energetycznej.
 • Podjęta dyrektywa dotycząca odnawialnych źródeł energii uznaje energię uzyskiwaną z
 • powietrza, wody i gruntu za odnawialną, a pompy ciepła za preferowane rozwiązanie
 • pozwalające ją wykorzystać.

Wydajność systemu pompy ciepła zależy od kilku czynników:

Czynniki związane z cechami budynku

 • Lokalizacja budynku – klimat
 • Nominalne zapotrzebowanie na ciepło (izolacja budynku, nowa/istniejąca konstrukcja)
 • System rozprowadzania ciepła
 • Nastawy temperatury wody i profile ogrzewania

Czynniki związane z pompą ciepła

 • Typ sprężarki
 • Rodzaj źródła ciepła
 • Rodzaj czynnika chłodniczego
 • Różnica temperatur na wymiennikach ciepła (skraplacz/parownik)
 • Stosowanie odszraniania

Nowoczesne systemy pomp ciepła muszą działać wydajnie i zapewniać komfort w szerokim zakresie warunków klimatycznych. Obecnie widać wyraźny zwrot ku koncepcji efektywności sezonowej (SCOP) w przeciwieństwie do punktowej sprawności cieplnej (COP), co lepiej odzwierciedla faktyczne działanie zamontowanych urządzeń (dyrektywa ErP prEN14825).

Firma Emerson Climate Technologies dysponuje pełną ofertą sprężarek spiralnych przeznaczonych do systemów ogrzewania (od 4 do 45 kW), z wtryskiem pary i bez, które zapewniają wydajność grzewczą o wysokiej efektywności sezonowej oraz wydajne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

Nowe rozwiązanie firmy Emerson Climate Technologies przeznaczone jest do pomp ciepła ze sprężarką o zmiennej wydajności, zaprojektowaną tak, by zapewnić doskonałą efektywność i niezawodność, zarówno w nowych budynkach, jak i przy wymianie kotła. Nowa sprężarka ZHW Copeland Scroll™ wyposażona jest w najnowocześniejszy silnik bezszczotkowy z magnesami stałymi, we wtrysk pary oraz w wysokowydajny napęd.

 

 
 
 
 
 
Share