Efektywność pomp ciepła
Efektywność pomp ciepła

Wiele różnych instytucji w Europie dąży do osiągnięcia wspólnego celu, ustalonego przez szefów rządów i państw krajów UE, który znany jest jako „20-20-20”.

  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w UE do poziomu niższego o co najmniej 20% w porównaniu z latami 90. XX w.
  • 20% zużywanej energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.
  • Zmniejszenie podstawowego zużycia energii o 20% w porównaniu z przewidywanymi poziomami, uzyskane poprzez zwiększenie efektywności energetycznej.

W „Europejskiej dyrektywie dotyczącej uzyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych” pompy ciepła zostały wyraźnie wymienione jako pożyteczne i aprobowane rozwiązanie.

Najważniejsze stowarzyszenia zajmujące się pompami cieplnymi to EHPA i powiązane z nim stowarzyszenia krajowe oraz centrum pomp cieplnych IEA z międzynarodowym systemem informacyjnym zajmującym się rozwiązaniami, zastosowaniami i rynkami pomp ciepła.

Różne kraje stosują różne rozwiązania systemowe (MAP w Niemczech, ulgi podatkowe we Francji), aby zachęcić klientów końcowych do uwzględnienia odnawialnych źródeł energii przy projektowaniu układów ogrzewania. W przypadku pomp ciepła wiele z tych programów wymaga osiągnięcia określonej minimalnej efektywności sezonowej.

Efektywność sezonowa jako kryterium dopłat musi być oceniana wyłącznie przez certyfikowane instytucje. Poniżej podane są certyfikowane ośrodki badawcze przyznające certyfikaty HP pod Znakiem Jakości EHPA:

Austria:        Austriacki Instytut Techniki, Wiedeń
Niemcy:       HLK Stuttgart
                      ILK Dresden
                      TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH, Kolonia
                      TÜV Süd Industrie Service GmbH, Monachium
                      VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Offenbach
Szwecja:      SP, Borås
Szwajcaria: NTB, Buchs
Wlk. Brytania: BSRIA, Bracknell

Oczekują na certyfikat: CETIAT, Francja | MCQ, Włochy | CEIS, Hiszpania

Mimo że wymagania efektywności sezonowej do celów certyfikacji oparte są na normach (obecnie EN14511), na faktyczną efektywność sezonową instalacji wpływa wiele czynników, m.in. lokalny klimat, wymagania dotyczące ogrzewania w danym budynku, profil temperaturowy wody, konstrukcja i jakość instalacji, zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową oraz zwyczaje mieszkańców.

Pierwszym krokiem jest właściwy wybór i dobranie wymiarów pompy ciepła. W przypadku samej pompy ciepła właściwy wybór podzespołów stanowi podstawę rozwiązania, które spełniałoby, a nawet przekraczało długoterminowe oczekiwania właściciela domu. Najbardziej istotne elementy to, rzecz jasna, sprężarka, parownik (w przypadku systemów powietrze/woda zawsze z wentylatorem), skraplacz, zawory rozprężne, pompy, termostaty, elementy pomiarowe oraz sterownik systemu.

Wszystkie te elementy należy dobrać podczas projektowania pompy ciepła, z uwzględnieniem ich wpływu na działanie oraz efektywność systemu. Należy unikać strat energii; tylko bardzo staranny dobór podzespołów pozwoli skonstruować wytrzymałą i efektywną pompę ciepła, co z kolei będzie się przekładać na renomę pomp ciepła jako uznanej metody wykorzystania energii odnawialnej.

Nic tak nie psuje opinii pomp ciepła, jak konstrukcja, wymiarowanie lub instalacja, które nie spełniają oczekiwań pod względem wydajności lub też poziomów określonych w regulacjach opisanych powyżej.

W uzyskaniu właściwej jakości instalacji pomagają różnorodne programy szkoleniowe – są one częścią kampanii edukacyjnej na rzecz jakości przeznaczonej dla instalatorów zajmujących się pompami ciepła.

Równie istotne jest, aby mieszkańcy budynku zrozumieli, jak ich zachowanie wpływa na wydajność pompy ciepła, co z kolei przekłada się na ich rachunki za energię.

 
 
 
 
 
Share