Chłodnictwo procesowe
Chłodnictwo procesowe 

Emerson oferuje systemy chłodnicze o zwartej konstrukcji, stanowiące odpowiedź na wszelkie potrzeby klientów. Te kompletne, fabrycznie zaprojektowane i zmontowane systemy spełniają szczególne wymagania użytkowników  oraz pozwalają rozwiązać unikalne problemy związane z chłodzeniem.  Gotowe systemy chłodnicze są zamontowane na ramach ze stali konstrukcyjnej z kompletnym orurowaniem zgodnie z normą ANSI B31.5, dotyczącą rurociągów chłodniczych.  W razie potrzeby oferujemy wykonanie zgodnie z normą ANSI B31.3, dotyczącą rurociągów przesyłowych wraz z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych wszystkich systemów.

Posiadamy specjalistyczną wiedzę techniczną i inżynierską, niezbędną do zapewnienia rozwiązań dla Waszych nietypowych aplikacji.  Vilter, jako oddział firmy Emerson, specjalizuje się w projektowaniu agregatów o zwartej konstrukcji pod kątem konkretnych wymagań klienta. Typowe zastosowania obejmują: systemy chłodzenia kopalń gazu, klimatyzację, zakłady przemysłu spożywczego, osuszanie powietrza, produkcję nawozów amonowych, procesy anodowania oraz chłodzenie gazów i procesów petrochemicznych.

Wydobycie gazu z łupków metodą szczelinowania hydraulicznego wytworzyło duże zapotrzebowanie na propanowe systemy chłodnicze w zwartej zabudowie, cechujące się standardowym formatem i krótkimi terminami dostaw.  Emerson projektuje i prefabrykuje propanowe systemy chłodnicze do pozyskiwania skroplonego gazu ziemnego i separacji wysokokalorycznego gazu resztkowego.  Jesteśmy w stanie sprostać wyjątkowo napiętym harmonogramom projektowym realizując dostawy sprzętu w terminie i w ramach budżetu.

 

 Systemy chłodnicze do pozyskiwania skroplonego gazu ziemnego (NGL)  Systemy chłodnicze dostosowane do potrzeb klienta
Systemy chłodnicze do pozyskiwania skroplonego gazu ziemnego (NGL) (tekst dostępny tylko w wersji angielskiej) Systemy chłodnicze dostosowane do potrzeb klienta (tekst dostępny tylko w wersji angielskiej)
   
Process Ref
 
 
 
 
Share