Gaz ze składowisk odpadów i gaz gnilny
Gaz ze składowisk odpadów i gaz gnilny 

Gaz ze składowisk odpadów i gaz gnilny to dwa źródła energii odnawialnej pozyskiwane z materiałów biodegradowalnych, które po sprężeniu można wykorzystać jako paliwo do produkcji energii elektrycznej.  Wykorzystanie takiego biogazu, wytworzonego w zrównoważony sposób na składowiskach odpadów lub w oczyszczalniach ścieków do produkcji energii, może zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, obniżyć koszty i zredukować zanieczyszczenie wody i powietrza.

Emerson od wielu lat dostarcza kompleksowe rozwiązania pozyskiwania gazu ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków i fermentowni.  Zastosowania obejmują projekty wykorzystania gazu niskokalorycznego do produkcji energii i gazociągów na gaz wysokokaloryczny.  Sprężarki jednośrubowe Vilter™ umożliwiają klientom osiągnięcie sukcesu w wykorzystaniu alternatywnych źródeł gazu do produkcji energii zamiast tradycyjnych źródeł paliw kopalnych.

 

 Operatorzy składowisk odpadów generują zyski z pozyskanego metanu  Systemy chłodnicze do odzysku skroplonego gazu ziemnego (NGL)
Operatorzy składowisk odpadów generują zyski z pozyskanego metanu (tekst dostępny tylko w wersji angielskiej) Systemy chłodnicze do odzysku skroplonego gazu ziemnego (NGL) (tekst dostępny tylko w wersji angielskiej)
 
Cedar Hills Landfill Gas
 
 
 
Share