Wydobycie gazu
Wydobycie gazu 

Systemy zbiorcze i wydobycia gazu działają w ciśnieniach zapewniających maksymalizację przepustowości gazu ze wszystkich przyłączonych odwiertów.  Albowiem wydobycie z odwiertów odbywa się przy sukcesywnie malejącym wraz z upływem lat ciśnieniu, spadają też wydatki gazu, ze względu na niższe ciśnienia w złożu od ciśnienia w systemie zbiorczym.  W większości przypadków sprężarki gazu ziemnego mają za zadanie podniesienie ciśnienia w głowicy odwiertu do wymaganego ciśnienia wypływu.  W ten sposób umożliwiony zostaje przepływ gazu i jego produkcja na sprzedaż.   Centralne kompresorownie służą również do obniżania ciśnienia w systemie zbiorczym gazu, umożliwiając samoczynny wypływ z odwiertów. 

Emerson zaopatruje branżę gazu ziemnego w sprężarki jednośrubowe Vilter™ i sprężarki spiralne Copeland Scroll™ oraz zespoły sprężarkowe o zwartej konstrukcji. Rozwiązania w oparciu o powyższe sprężarki umożliwiają uzyskanie wysokiego ciśnienia, osiąganego zwykle tylko w przypadku sprężarek tłokowych, wraz z niedołącznymi korzyściami wynikającymi z zastosowania technologii olejowych sprężarek śrubowych.  Sprężarki firmy Emerson cechują się dłuższym czasem eksploatacji, większą niezawodnością i wyższą efektywnością przy częściowym obciążeniu niż jakakolwiek inna sprężarka śrubowa, a ponadto mają mniej elementów ruchomych niż sprężarki tłokowe. 

 

 

Systemy sprężania gazu

 

BP zwiększa wydobycie gazu ze starych odwiertów

Systemy sprężania gazu (tekst dostępny tylko w wersji angielskiej) BP zwiększa wydobycie gazu ze starych odwiertów (tekst dostępny tylko w wersji angielskiej)
Gas Gathering
 
 
 
 
Share