Dotłaczanie paliwa gazowego
Dotłaczanie paliwa gazowego 

Wiele obiektów przemysłowych i komercyjnych wymaga wyższego ciśnienia gazu niż ciśnienie występujące w pobliskiej sieci gazowej czy w systemach zasilanych z konwencjonalnych, lokalnych zbiorników. Nowoczesne turbiny gazowe (lotniczopochodne) pracują na przykład z najwyższą wydajnością przy ciśnieniu gazu na zasilaniu w granicach 48–70 barów. Ze względu na to, że dostępne ciśnienie jest o wiele niższe, niezbędne są sprężarki dotłaczające paliwo gazowe (FGB) zwiększające ciśnienie gazu zasilającego turbinę gazową. Sprężarki FGB muszą mieć bardzo szeroki zakres regulacji i zdolność do radzenia sobie z fluktuacjami ciśnień gazu w rurociągu przy jednoczesnym zapewnieniu stałego ciśnienia na tłoczeniu .
 
Emerson posiada ogromne doświadczenie w dziedzinie technologii zespołów sprężarek śrubowych do dotłaczania paliwa gazowego.  Sprężarki śrubowe Vilter™ mogą wytwarzać ciśnienie do 65,5 barów – bez ograniczeń po stronie ciśnienia ssania.  Rozwiązania te zwiększają elastyczność zastosowania, dają możliwość uzyskania wyższej wartości ciśnienia w pojedynczym stopniu sprężania, niższych kosztów konserwacji i redukcji poziomu hałasu w porównaniu z tradycyjnymi systemami sprężarkowymi.  Kluczowym elementem jednośrubowych sprężarek Vilter o wysokiej efektywności energetycznej jest unikalny system suwakowy Parallex™, dzięki któremu sprężarka pracuje z optymalną efektywnością w każdych warunkach roboczych i przy częściowym obciążeniu.  Takie rozwiązanie zmniejsza zużycie energii w zastosowaniach, gdzie dochodzi do zmniejszenia i fluktuacji ciśnienia gazu po stronie ssawnej.

Emerson oferuje również układy sterowania sprężarek do automatycznej kontroli ciśnień ssania i tłoczenia oraz wydatku gazu.  Systemy cechują się standaryzowaną budową zespołów, które można konfigurować pod kątem konkretnego zastosowania. Wbudowane układy sterowania ciśnieniem i wydatkiem spełniają wymagania wynikające ze specyfiki lokalizacji czy warunków technologicznych. Tego typu systemy można zastosować w różnorodnych obiektach i procesach przemysłowych:

  • Wytwarzania energii z paliwa gazowego (turbiny, silniki, ogniwa paliwowe)
  • Badań i testów laboratoryjnych (uniwersytety, zakłady przemysłowe, ośrodki i instytuty publiczne)
  • Odzysku gazu (odparowany LNG, hel, azot, metan)
  • Kotłach i piecach przemysłowych (ogrzewanie technologiczne, wytwarzanie pary)
  • Wydobycia gazu z odwiertów o małej pojemności

   
 Operator składowiska odpadów generuje zyski  Zautomatyzowana regulacja dopływu gazu zwiększa możliwości badań dynamometrycznych dużych silników
Sprężarka jednośrubowa Vilter – Operator składowiska odpadów generuje zyski (tekst dostępny tylko w wersji angielskiej) Copeland Scroll – Zautomatyzowana regulacja dopływu gazu zwiększa możliwości badań dynamometrycznych dużych silników (tekst dostępny tylko w wersji angielskiej)
 Rozwiązania dla dostaw gazu (tekst dostępny tylko w wersji angielskiej)  
Copeland Scroll – Rozwiązania dla dostaw gazu (tekst dostępny tylko w wersji angielskiej)
Compressor Units Olinda
 
 
 
 
Share