Chłodnie – magazyny – dystrybucja
Chłodnie – magazyny – dystrybucja

Chłodnie magazynowe:

Ze względu na rozwój techniki i strategii logistycznych przechowywanie produktów łatwo ulegających zepsuciu w chłodniach stało się ważnym etapem dystrybucji na drodze pomiędzy producentami/przetwórcami a placówkami detalicznymi. Przechowywanie dużych lub małych ilości produktów wymaga chłodzenia, które będzie zapewniało bezpieczeństwo mikrobiologiczne, ograniczenie zużycia energii oraz zgodność z wymaganiami i normami państwowymi. Vilter ściśle współpracuje z klientami, aby określić i ustalić właściwą koncepcję chłodzenia, co pozwoli stworzyć systemy zapewniające efektywną i oszczędną dystrybucję.

Pełna oferta przemysłowych sprężarek Vilter Manufacturing obejmuje sprężarki tłokowe oraz sprężarki jednośrubowe.

 
 
 
 
Share