Hotele
Hotele

W świetle przepisów europejskich hotele to obiecujący obszar pod względem redukcji zużycia energii. Hotele muszą pracować całą dobę przez cały rok. W związku z tym, że poziom wykorzystania pokojów zmienia się w ciągu roku, istnieje potrzeba stosowania elastycznych systemów ogrzewania i klimatyzacji, jak również zapewnienia ciepłej wody użytkowej do celów sanitarnych.

Aby spełnić kryteria efektywnej i niezawodnej eksploatacji, firmy mogą stosować chłodziarki wielospiralne wykorzystujące komercyjne sprężarki Copeland Scroll™ w konfiguracji  podwójnej i potrójnej. Koszty eksploatacji, niezawodność i łatwa konserwacja na miejscu w hotelu to istotne kwestie dla kierownika obiektu. Komercyjne sprężarki Copeland Scroll z czynnikiem chłodniczym R-410A oraz R-407C odpowiadają na wszystkie te potrzeby w najbardziej efektywny sposób.

Co więcej typoszereg dedykowany do ogrzewania wyposażony we wtrysk pary, zapewnia oszczędności energii zarówno przy ogrzewaniu, jak i chłodzeniu, oraz możliwość wytwarzania w dużych ilościach ciepłej wody użytkowej o temperaturze 55–65°C do celów sanitarnych.

W porównaniu z tradycyjnym systemem wykorzystującym kocioł gazowy do ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania ciepłej wody oraz agregatem wody lodowej do chłodzenia pomieszczeń, systemy z rewersyjną pompą ciepła i z wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej, działające cały rok i wyposażone w sprężarki spiralne Copeland™ z wtryskiem pary, zapewniają konkurencyjne koszty początkowe, niższe zużycie energii oraz koszty eksploatacji i mniejszą emisję CO2 footprint.

Korzyści dla środowiska naturalnego

Pompy ciepła pomagają zmniejszyć ślad węglowy.

Korzyści związane ze zużyciem energii

Pompy ciepła zdecydowanie, bo aż o jedną trzecią, zmniejszają zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi systemami

Obniżenie kosztów eksploatacji

Bardziej wydajne systemy pomp ciepła pozwalają zmniejszyć koszty eksploatacji, co zapewnia szybszy zwrot z inwestycji.

 
 
 
 
Share