Nowa, duża komercyjna sprężarka spiralna na R134a do odzysku ciepła i aplikacji o wysokich temperaturach skraplania
 
Nowa, duża komercyjna sprężarka spiralna na R134a do odzysku ciepła i aplikacji o wysokich temperaturach skraplania
 
AACHEN, NIEMCY, 18 marca 2014 r. – Emerson Climate Technologies, spółka należąca do grupy Emerson (NYSE: EMR), pracuje nad nową sprężarką spiralną do  odzysku i ponownego wykorzystania dostępnego ciepła. Nowe sprężarki Copeland Scroll™ ZH*KCE wykorzystujące R134a mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów energii w branżach, gdzie ciepło wytworzone przy przetwarzaniu surowców lub produkcji ma zbyt niską temperaturę, aby można je było wykorzystać do innych celów lub gdzie wytworzone ciepło jest po prostu marnotrawione, jak to ma miejsce w przypadku chłodnic gazu (dry cooler) stosowanych w chillerach.
 
Sprężarki ZH*KCE pozwalają systemom na odzyskiwanie energii ze źródeł ciepła o temperaturach 20-40°C, np. powietrza wyciągowego lub wody powracającej z procesu chłodzenia, i wykorzystania jej do podgrzania wody do 83°C. Takie systemy mogą łatwo odzyskać energię rozproszoną w pętlach wodnych chłodnicy gazu (dry cooler). Uzyskany w ten sposób gorący czynnik można wykorzystać do ogrzewania budynków, podgrzewania wody użytkowej, ogrzewania basenów lub do realizacji innych procesów. Szpitale, przemysł spożywczy czy też chłodnictwo procesowe lub systemy z pompami ciepła mogą osiągnąć znaczne korzyści z zastosowania sprężarek spiralnych do odzysku ciepła i aplikacji o wysokich temperaturach skraplania. Jeśli energia nie jest wykorzystywana bezpośrednio w tym samym obiekcie, można ją sprzedawać do sieci ciepłowniczej, o ile jest to możliwe.
 
Emerson Climate Technologies wprowadzi do końca 2014 roku osiem modeli sprężarek ZH*KCE z wydajnością  grzewczą 40 do 150 kW, które zaprojektowano tak, aby mogły osiągać temperatury skraplania do 85°C i parowania do 40 °C. Dzięki współczynnikowi wydajności przekraczającemu w tych warunkach wartośc 4,2, sprężarka ta może znacznie przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 w budynkach i uzyskania statusu bliskiego obiektowi zeroenergetycznemu.
 
Pobierz wersje PDF tego artykulu.
 
Na temat Emerson
Emerson (NYSE: EMR), z siedziba w St. Louis, jest globalnym liderem dostarczajacym technologie i inżynierię łacznie dając innowacyjne rozwiazania dla klientów poprzez grupy businessowe network power, process management, industrial automation, climate technologies i appliance and tools. Sprzedaż w roku finansowym 2013 wyniosła 24,7 miliarda US$. Więcej informacji na stronie www.Emerson.com
 
Na temat Emerson Climate Technologies
Emerson Climate Technologies, będącą jednostką businessową Emerson, jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa dla zastosowan domowych, przemysłowych i handlowych. Grupa łaczy najlepsza w klasie technologie ze sprawdzona inynierie, oraz usługami projektowymi, dystrybucyjnymi, szkoleniowymi i monitoringu aby dostarczac oczekiwanych zintegrowanych rozwiazan kontroli klimatu klientom na całym swiecie. Innowacyjne rozwiazania Emerson Climate Technologies, obejmujace takie wiodace w branży marki jak Copeland Scroll™, Dixell™ i Alco Controls™, zapewniaja komfort cieplny, zabezpieczają żywność i chronią środowisko. Więcej informacji na stronie  www.emersonclimate.eu
 
 
 
 
 
Share