Agregaty skraplające Copeland™ przygotowane do wymagań ekoprojektu ENTR LOT1
 
Agregaty skraplające Copeland™ przygotowane do wymagań ekoprojektu ENTR LOT1
AACHEN (NIEMCY), 27 sierpnia 2015 r. — Emerson Climate Technologies, spółka należąca do grupy Emerson (NYSE: EMR) zdecydowanie popiera Rozporządzenie Komisji UE 2015/1095 z 5 maja 2015 r. w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla agregatów skraplających. Przepisy te pomogą zwiększyć efektywność energetyczną wprowadzanych na rynek agregatów skraplających. Wszystkie produkty z rodziny agregatów skraplających Copeland będą spełniać wymagania normy Minimum Efficiency Performance Standards (MEPS) na rynku europejskim z początkiem lipca 2016 r.

Wymagania ekoprojektu stanowią pewne wyzwanie dla producentów, podobnie jak dla państw członkowskich UE, które są prawnie zobowiązane do wdrożenia i zweryfikowania tych środków.
 
Mniejsze agregaty skraplające (o znamionowej wydajności chłodniczej poniżej 5 kW i 2 kW odpowiednio dla średnich i niskich temperatur) będą musiały spełniać wymagania minimalnego współczynnika wydajności (Minimum Coefficient of Performance, COP) (patrz wykres poniżej).
 
COP Agregaty Skraplajace
Agregaty o większej mocy (o znamionowej wydajności chłodniczej od 5 kW do 50 kW i 2 kW do 20 kW odpowiednio dla średnich i niskich temperatur) będą klasyfikowane na podstawie wartości współczynnika sezonowej wydajności energetycznej (Seasonal Energy Performance Ratio, SEPR), uwzględniającego dane wydajnościowe w czterech różnych warunkach operacyjnych (patrz wykres poniżej).
 
SEPR Agregaty skraplajace

W przypadku agregatów skraplających przeznaczonych do zasilania czynnikiem chłodniczym o globalnym potencjale ocieplającym poniżej 150, wartości COP i SEPR mogą być niższe o maks. 15% do lipca 2016 i o maks. 10% do lipca 2018 r.
 
Ponadto, agregaty skraplające Copeland zaliczyły pomyślnie program certyfikacji produktów, uruchomiony przez ASERCOM. Emerson Climate Technologies był bardzo aktywnym uczestnikiem w trakcie opracowywania programu certyfikacji we współpracy z ASERCOM. Pierwsze agregaty skraplające otrzymały certyfikaty już w 2014 r. Stowarzyszenie Europejskich Producentów Komponentów Chłodniczych ASERCOM to platforma rozwiązywania problemów naukowych i technicznych, promocji standardów wydajności i bezpieczeństwa oraz wspierania lepszej ochrony środowiska.
 
Pobierz wersje PDF​ tego artykulu.
Pobierz zdjecie​ powiazane z niniejsza informacja prasowa.
 
Na temat Emerson
Koncern Emerson (NYSE: EMR), mieszczący się w St. Louis w amerykańskim stanie Missouri, to światowy lider w dziedzinie łączenia rozwiązań technicznych i inżynieryjnych w nowatorskie rozwiązania dla klientów z takich branż jak przemysł, handel i produkty konsumenckie. W skład firmy wchodzi pięć segmentów biznesowych: Process Management (zarządzanie procesami), Industrial Automation (automatyka przemysłowa), Network Power (sieci energetyczne), Climate Technologies (systemy klimatyzacyjne) oraz Commercial & Residential Solutions (rozwiązania komercyjne i domowe). Sprzedaż w roku obrachunkowym 2014 wyniosła 24,5 mld USD. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.Emerson.com.
 
Na temat Emerson Climate Technologies
Emerson Climate Technologies, będącą jednostką businessową Emerson, jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa dla zastosowań domowych, przemysłowych i handlowych. Grupa łączy najlepszą w klasie technologię ze sprawdzoną inżynierią, oraz usługami projektowymi, dystrybucyjnymi, szkoleniowymi i monitoringu aby dostarczać oczekiwanych zintegrowanych rozwiązań kontroli klimatu klientom na całym świecie. Innowacyjne rozwiązania Emerson Climate Technologies, obejmujące takie wiodące w branży marki jak Copeland Scroll™, Dixell™ i Alco Controls™, zapewniają komfort cieplny, zabezpieczają żywność i chronią środowisko. Więcej informacji na stronie www.emersonclimate.eu.
 
Contact:
Petra Schreiber
Communication Director
press.ecteu@emerson.com
Emerson Climate Technologies GmbH,
Pascalstr. 65, 52076 Aachen, Germany
T: +49 (0) 2408 929 0
F: +49 (0) 2408 929 570​
 
 
 
 
Share