CoreSense™ sprawia, że sprężarki marki Copeland™ stają się inteligentne
CoreSense™ sprawia, że sprężarki marki Copeland™ stają się inteligentne
 

AACHEN, NIEMCY. 30 kwiecień 2012 r. – Sprężarka Copeland™ jest sercem systemu chłodniczego. Teraz rozwiązanie CoreSense™ firmy Emerson wprowadza również inteligentne sterowanie do nowych, półhermetycznych sprężarek Stream. To pierwszy typoszereg sprężarek na rynku europejskim, w których funkcja ta dostępna jest w standardzie. CoreSense wykorzystuje sprężarkę jako czujnik do kontroli stanu mechanicznego i elektrycznego, dzięki czemu może on oferować następujące funkcje:

  • Zaawansowane zabezpieczenie sprężarki
  • Diagnostyka
  • Komunikacja
  • Kontrola poboru mocy

CoreSense to więcej niż podstawowe zabezpieczenie silnika – zapewnia zaawansowaną ochronę przed usterkami mechanicznymi spowodowanymi przez problemy z cyrkulacją oleju, wysoką temperaturę tłoczenia czy zablokowaniem wirnika oraz przed usterkami elektrycznymi, spowodowanymi przez asymetrię faz, brak fazy lub niskie napięcie. Funkcje diagnostyczne są przydatne serwisantom, skracając czynności związane z wykrywaniem i usuwaniem usterek. Wszystkie istotne informacje diagnostyczne i eksploatacyjne dotyczące sprężarki są zapisywane w zorganizowany sposób w pamięci EEPROM układu. Funkcja komunikacji Modbus modułu CoreSense pozwala na zdalną kontrolę i ograniczenie liczby wizyt serwisantów w miejscu montażu. Dzięki temu, że protokół komunikacyjny jest otwarty, użytkownicy mogą wykorzystywać moduł z różnymi sterownikami agregatów stosowanymi w systemach chłodniczych. Kod QR na obudowie modułu pozwala na szybki dostęp do informacji diagnostycznych przy użyciu smartfonu. CoreSense pozwala również określić wielkość mocy pobieranej przez sprężarkę. Informacje te można wykorzystać do obliczenia kosztów energii oraz sprawdzenia, czy sprężarki pracują właściwie i bez żadnych nieprawidłowości w różnych warunkach eksploatacyjnych. CoreSense spełnia potrzeby producentów systemów (OEM), wykonawców, monterów i użytkowników końcowych, których również dotyczą korzyści, jakie on zapewnia.

Pobierz wersję PDF niniejszej informacji prasowej
Pobierz zdjęcie powiązane z niniejszą informacją prasową.

Na temat Emerson
Emerson (NYSE: EMR), z siedzibą w St. Louis, jest globalnym liderem dostarczającym technologie i inżynierię łącznie dając innowacyjne rozwiązania dla klientów poprzez grupy businessowe network power, process management, industrial automation, climate technologies i appliance and tools. Sprzedaż w roku finansowym 2011 wyniosła 24,2 miliarda US$. Więcej informacji na stronie www.Emerson.com

Na temat Emerson Climate Technologies
Emerson Climate Technologies™, będącą jednostką businessową Emerson, jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa dla zastosowań domowych, przemysłowych i handlowych. Grupa łączy najlepszą w klasie technologię ze sprawdzoną inżynierią, oraz usługami projektowymi, dystrybucyjnymi, szkoleniowymi i monitoringu aby dostarczać oczekiwanych zintegrowanych rozwiązań kontroli klimatu klientom na całym świecie. Innowacyjne rozwiązania Emerson Climate Technologies™, obejmujące takie wiodące w branży marki jak Copeland Scroll™ i Alco Controls, zapewniają komfort cieplny, zabezpieczają żywność i chronią środowisko. Więcej informacji na stronie www.emersonclimate.eu

Kontakt:
Achim Frommann
Media Communication and Relations
press.ecteu@emerson.com
Emerson Climate Technologies GmbH
Pascalstr. 65, 52076 Aachen, Germany
T: +49 (0) 2408 929 0
F: +49 (0) 2408 929 570

 
 
 
 
 
Share