Contactores W-R

Contactores W-R 

 

94-388 Contactor de propósito definido de un polo

 • 24 VAC, 30 Amp

Catalog Page

 

   

94-389 Contactor de propósito definido de un polo

 • 120 VAC, 30 Amp

Catalog Page

 

   

94-390 Contactor de propósito definido de un polo

 • 208-240 VAC, 30 Amp

Catalog Page

 

   

94-394 Contactor de propósito definido de un polo

 • 24 VAC, 40 Amp

Catalog Page

 

94-395 Contactor de propósito definido de un polo

 • 120 VAC, 40 Amp

Catalog Page

 

94-396 Contactor de propósito definido de un polo

 • 208-240 VAC, 40 Amp

Catalog Page

 

90-244 Contactor de propósito definido de 2 polos

 • 24 VAC, 30 Amp

Catalog Page
Outline Drawing

 

90-245 Contactor de propósito definido de 2 polos

 • 120 VAC, 30 Amp

Catalog Page
Outline Drawing

 

90-246 Contactor de propósito definido de 2 polos

 • 208-240 VAC, 30 Amp

Catalog Page
Outline Drawing

 

90-247 Contactor de propósito definido de 2 polos

 • 24 VAC, 40 Amp

Catalog Page
Outline Drawing

 

90-248 Contactor de propósito definido de 2 polos

 • 120 VAC, 40 Amp

Catalog Page
Outline Drawing

 

90-249 Contactor de propósito definido de 2 polos

 • 208-240 VAC, 40 Amp

Catalog Page
Outline Drawing

 

90-160  Contactor de propósito definido de 3 polos (25A hasta 40A)

 • 24 VAC, 25 Amp

Catalog Page
Outline Drawing

 

90-161 Contactor de propósito definido de 3 polos (25A hasta 40A)

 • 120 VAC, 25 Amp

Catalog Page
Outline Drawing

 

90-162 Contactor de propósito definido de 3 polos (25A hasta 40A)

 • 208-240 VAC, 25 Amp

Catalog Page
Outline Drawing

 

90-163 Contactor de propósito definido de 3 polos (25A hasta 40A)

 • 24 VAC, 30 Amp

Catalog Page
Outline Drawing

 

90-164 Contactor de propósito definido de 3 polos (25A hasta 40A)

 • 120 VAC, 30 Amp

Catalog Page
Outline Drawing

 

90-165 Contactor de propósito definido de 3 polos (25A hasta 40A)

 • 208-240 VAC, 30 Amp

Catalog Page
Outline Drawing

 

90-170 Contactor de propósito definido de 3 polos (25A hasta 40A)

 • 24 VAC, 40 Amp

Catalog Page
Outline Drawing

 

90-171 Contactor de propósito definido de 3 polos (25A hasta 40A)

 • 120 VAC, 40 Amp

Catalog Page
Outline Drawing

 

90-172 Contactor de propósito definido de 3 polos (25A hasta 40A)

 • 208-240 VAC, 40 Amp

Catalog Page
Outline Drawing

 

92-459 Contactores de 3 polos (50A/90A)

 • 24 VAC, 50 Amp

Catalog Page

 

92-460 Contactores de 3 polos (50A/90A)

 • 120 VAC, 50 Amp

Catalog Page

 

92-461 Contactores de 3 polos (50A/90A)

 • 208-240 VAC, 50 Amp

Catalog Page

 

92-463 Contactores de 3 polos (50A/90A)

 • 24 VAC, 60 Amp

Catalog Page

 

92-464 Contactores de 3 polos (50A/90A)

 • 120 VAC, 60 Amp

Catalog Page

 

92-465 Contactores de 3 polos (50A/90A)

 • 208-240 VAC, 60 Amp

Catalog Page

 

92-467 Contactores de 3 polos (50A/90A)

 • 24 VAC, 75 Amp

Catalog Page

 

92-468 Contactores de 3 polos (50A/90A)

 • 120 VAC, 75 Amp

Catalog Page

 

92-469 Contactores de 3 polos (50A/90A)

 • 208-240 VAC, 75 Amp

Catalog Page

 

92-471 Contactores de 3 polos (50A/90A)

 • 24 VAC, 90 Amp

Catalog Page

 

92-472 Contactores de 3 polos (50A/90A)

 • 120 VAC, 90 Amp

Catalog Page

 

92-473 Contactores de 3 polos (50A/90A)

 • 208-240 VAC, 90 Amp

Catalog Page

 
 
 
 
 
Share
print