การทดสอบและปรับแต่งระบบ
การทดสอบและปรับแต่งระบบ

บริการทดสอบและปรับแต่งระบบที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วของ Emerson เอื้อประโยชน์ให้กับทั้งอาคารใหม่และอาคารที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว ด้วยบริการทดสอบและปรับแต่งระบบทั้งหมดที่มีอยู่ ทำให้ Emerson สามารถดำเนินการตรวจสอบร้านค้าได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งให้คำแนะนำเฉพาะจุดเพื่อปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น และในกรณีที่เจ้าของธุรกิจต้องการ Emerson สามารถกลับไปยังสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงที่เพียงพอแล้วหรือไม่ เนื่องจาก Emerson ไม่เคยนำเสนอบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบและการให้การรับรอง ดังนั้น คุณจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการของเราเป็นอิสระจากบริษัทภายนอก

สำหรับบริการ E-Commissioning™ ของ Emerson ผู้เชี่ยวชาญของเราจะดำเนินการตรวจสอบระบบ HVAC ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ทำความเย็นของร้านค้าอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทั้งหมดมีการทำงานอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งทำการระบุและบันทึกข้อบกพร่องใดๆ ที่ตรวจพบ และหลังจากเปรียบเทียบต้นทุนในการปรับแก้แล้ว ข้อบกพร่องที่คุ้มค่าต่อการแก้ไขจะได้รับการแนะนำไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ ในขั้นตอนสุดท้าย จะมีการเลือกค่ากำหนดเพื่อให้อุปกรณ์แต่ละชิ้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริการ N-Commissioning™ ของ Emerson จะเป็นการดำเนินการตรวจสอบอาคารสร้างใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ หลังจากดำเนินการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้ว จะมีการบันทึกจุดบกพร่องที่ตรวจพบเพื่อให้ผู้ค้าปลีกสามารถจัดการแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะช่วยให้เกิดค่าใช้จ่ายน้อยมากหรือไม่เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ เลย นอกจากจะช่วยยืดอายุใช้งานของอุปกรณ์ ลดจำนวนครั้งในการเรียกใช้บริการในอนาคต ตลอดจนลดการใช้พลังงานได้แล้ว การระบุข้อบกพร่องของการก่อสร้างก่อนที่จะเปิดดำเนินการร้านค้ายังสามารถช่วยป้องกันผู้ค้าปลีกจากการรับประกันที่เป็นโมฆะได้อีกด้วย

สำหรับผู้ค้าปลีกที่ต้องการการรับรองมาตรฐาน LEED® การทดสอบและปรับแต่งระบบของร้านค้าใหม่ไม่ได้เป็นเพียงความคิดที่ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการรับรองมาตรฐานด้วย จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากข้อกำหนดภาคบังคับแล้ว ผู้ค้าปลีกยังสามารถได้รับคะแนนจาก LEED เพิ่มเติมได้อีกสองคะแนนโดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน LEED NC เวอร์ชัน 2.2 โดยอาคารสร้างใหม่จะต้องประหยัดต้นทุนด้านพลังงานให้ได้ 10.5% จึงจะได้รับ 1 คะแนน ส่วนอาคารที่มีอยู่เดิมจะต้องประหยัดต้นทุนด้านพลังงานให้ได้ 3.5% ถ้าต้องการ 2 คะแนน อาคารสร้างใหม่จะต้องประหยัดต้นทุนด้านพลังงานให้ได้ 17% ขณะที่อาคารที่มีอยู่เดิมจะต้องทำให้ได้ 7% ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการรับรองมาตรฐาน LEED ที่ Emerson มีอยู่ ทำให้เราสามารถออกแบบอาคารตามมาตรฐาน LEED ที่ทั้งประหยัดต้นทุนและสอดคล้องกับความต้องการของคุณ อีกทั้งยังทำให้คุณได้รับคะแนนมาตรฐาน LEED สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และช่วยให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 
 
 
 
Share