คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์
 
 
1. จะดูอย่างไรว่าสโครลกำลังหมุนกลับด้าน?
 
2. ฉันจะดูอย่างไรว่าคอมเพรสเซอร์นี้ใช้กับสารทำความเย็นใดได้บ้าง?
 
3. การกำหนดค่า BTU ของคอมเพรสเซอร์ดูจากอะไร?
 
4. ความร้อนยิ่งยวดที่แนะนำสำหรับคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์คือ?
 
5. ขีดจำกัดอุณหภูมิจ่ายของคอมเพรสเซอร์ Copeland® คือเท่าใด?
 
6. จะสามารถตรวจแรงดันน้ำมันบนคอมเพรสเซอร์แบบเซมิ-เฮอร์เมติคได้อย่างไร?
 
7. สามารถผสมน้ำมันโพลีออลเอสเตอร์ (POE) กับน้ำมันแร่ (MO) ได้หรือไม่?
 
8. ฉันจะดูอย่างไรว่าคอมเพรสเซอร์ใช้คอนแทคเตอร์แบบไหน?
 
9. ฉันจะดูอย่างไรว่าคอมเพรสเซอร์ใช้อุปกรณ์เริ่มต้นอะไรบ้าง?
 
10. ความหนืดของน้ำมัน POE เท่ากับเท่าใด?
 
11. Emerson มีข้อมูลอ้างอิงระหว่างกันให้บริการหรือไม่?
 
12. ฉันจะหาดูข้อมูลจำเพาะแรงบิดน็อตสำหรับคอมเพรสเซอร์โคเพลาเมติคได้ที่ใด?
 
13. สามารถใส่สารเติมแต่งลงในน้ำมันระบบได้หรือไม่?
 
14. จะสังเกตประเภทและปริมาณของน้ำมันในคอมเพรสเซอร์ได้อย่างไร?
 
 
 
 
 
 
Share