การตรวจสอบ
ชุดขับมอเตอร์ AC
ระบบอาคารอัตโนมัติ
คอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์แบบเฮอร์เมติค
คอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll™
คอมเพรสเซอร์แบบเซมิเฮอร์เมติค
ชุดคอยล์ร้อน
ชุดคอยล์ร้อนแบบขนาดการทำความเย็นคงที่
ขนาดการทำความเย็นแปรผันสำหรับอุณหภูมิปานกลาง
อุปกรณ์ควบคุม
อุปกรณ์ควบคุมคอมเพรสเซอร์
ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร
ระบบควบคุมการไหล
อิเล็กทรอนิกส์
คอนโทรล ลิงค์
ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลดิจิตอล (Copeland Scroll Digital™)
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Dixell
ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
Intelligent Store Discus
MRLDS
RLDS
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ระบบควบคุมแบบ VAV
จอแสดงสถานะทรัพยากรอาคาร
Intelligent Store
การตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์
UltraSite
บริการและซอฟต์แวร์ ProAct™
เรียกดูตามยี่ห้อ
Copeland
Dixell
Emerson
Fusite
Intelligent Store
Vilter
การตรวจสอบ

ProAct™ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสถาปัตยกรรม Intelligent Store™ ของ Emerson ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลองค์กรทั้งหมดเอาไว้ภายใต้ซอฟต์แวร์หนึ่งเดียว โดยมีจุดเด่น ได้แก่ ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น บริหารจัดการสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และติดตามระบบในแง่การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น ความสามารถในการตรวจสอบดังกล่าวยังทำให้คุณได้รับประโยชน์อื่นๆ เช่น :

• แจ้งเตือนปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงาน เช่น อุปกรณ์ขัดข้อง การใช้พลังงานมากเกินไป หรือค่าที่กำหนดมีการเปลี่ยนแปลง
• ทำให้ผู้ค้าปลีกสามารถตั้งเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินกิจการร้านโดยเปรียบเทียบทั้งภายในองค์กรและมาตรฐานอุตสาหกรรม

ทุกวันนี้ องค์กรต่างๆ กว่า 5,000 แห่งทั่วโลกได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด ในการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารของตน บริการตรวจสอบและจัดการทรัพยากรอาคารของเราได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น :

• ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
• ลดการใช้พลังงาน
• เพิ่มระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

เราสามารถช่วยให้คุณเห็นภาพรวมการดำเนินงานขององค์กรของคุณ เพิ่มความง่ายในการเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลสำคัญ เราได้รับความเชื่อถือจากองค์กรต่างๆ กว่า 5,000 แห่งทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันโดยไม่มีวันหยุด ในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรอาคารให้เกิดประสิทธิภาพในระดับสูงสุด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ProAct

 
 
 
 
Share