อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

ตัวควบคุมวาล์วของอิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานในด้านการทำความเย็นและการปรับอากาศ โดยมีหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดที่ในอดีตเคยใช้วาล์วทั่วไปในการควบคุม เช่น การควบคุมความร้อนยวดยิ่งหรือการควบคุมระดับการทำความเย็น

วงจรขับอเนกประสงค์ EXD-U00 ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของวาล์วแบบควบคุมด้วยสเต็ปมอเตอร์ EX4-EX8 ซึ่งใช้ในงานต่างๆ เช่น โซลินอยด์วาล์ว เอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแบบอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมระดับการทำงานด้วยระบบบายพาสก๊าซร้อนหรือตัวควบคุมความดันคอยล์เย็น ตัวควบคุมความดันในชุดเพลา ตัวควบคุมการกู้คืนความร้อน และตัวควบคุมระดับของเหลว 

ตัวควบคุมความร้อนยวดยิ่งแบบเดี่ยว EC3 ช่วยให้การควบคุมความร้อนยวดยิ่งมีความเสถียรด้วยวาล์วควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบขับเคลื่อนด้วยสเต็ปมอเตอร์ โดยเหมาะสำหรับการใช้งานกับระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น และการใช้งานประเภทอื่นๆ ในระดับอุตสาหกรรมHVAC/Rอีกด้วย ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สำหรับตัวควบคุม EC3-X32 สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางชุดแสดงผล EDC-002 หรือผ่านทางอินเตอร์เฟส TCP/IP ที่รองรับ ตัวควบคุม EC3-X33 จำเป็นต้องใช้ชุดแสดงผล EDC-002 ในการตั้งค่า

 อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
 
Share