โซลูชั่นสำหรับธุรกิจค้าปลีก
โซลูชั่นสำหรับธุรกิจค้าปลีก

หลายทศวรรษมาแล้วที่ Emerson Climate Technologies ได้ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าที่สำคัญในอุตสาหกรรม HVAC เราภาคภูมิใจกับความสำเร็จนี้ และเรายังคงเป็นผู้นำในด้านนี้ต่อไปด้วยผลิตภัณฑ์ ระบบ และโซลูชั่นทางวิศวกรรมที่จะสร้างความสบาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มประโยชน์พื้นที่ใช้สอยได้อย่างสูงสุด พร้อมๆ กับลดค่าใช้จ่ายและความไม่มีประสิทธิภาพให้เหลือน้อยที่สุด

ความประหยัดพลังงาน
บริการด้านทรัพยากรอาคาร
Intelligent Store
การจัดการโครงการ

 
 
 
 
Share