เทคโนโลยีระบบทำความร้อน Digital Scroll
เทคโนโลยีระบบทำความร้อน Digital Scroll

เทคโนโลยีระบบทำความร้อน Digital Scroll ใช้หลักการฉีดไอน้ำยาที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการหลักสองประการในอุตสาหกรรม HVAC นั่นคือ ค่า COP ของการทำความเย็นที่ดีขึ้น และขนาดการทำความร้อน/ค่า COP ของการทำความร้อนที่สูงขึ้นเมื่อทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ขนาดการทำความร้อนของระบบเพิ่มขึ้น 20-30% เมื่อทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำภายใต้สภาวะการทำงานที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยให้ฮีทปั๊มทำงานได้ในอุณหภูมิแวดล้อมที่ต่ำมาก (ถึง -20 องศาเซลเซียส) ความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะดังกล่าวมาจากช่วงการทำงานที่ปลอดภัยซึ่งกว้างมากขึ้นของคอมเพรสเซอร์แบบสโครล

เทคโนโลยีนี้คือพื้นฐานที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงค่า COP ของระบบ โดยการใช้คอมเพรสเซอร์ที่มีขนาดเล็กลง แต่ให้ขนาดการทำความเย็นได้เท่ากัน และมีค่า COP ของการทำความเย็นดีขึ้น ด้วยการเปิดใช้ระบบฉีดไอน้ำยา ความเชื่อถือได้ของเทคโนโลยีนี้มาจากคอมเพรสเซอร์ Digital Scroll ซึ่งสามารถวัดประสิทธิภาพเฉลี่ยจากการใช้งานจริงตลอดช่วงระยะเวลากว่า 9 ปี ได้ถึง 99.996% ระบบทำความร้อน Digital Scroll ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมกับการนำไปใช้ในอุปกรณ์แบบอัตราการไหลของน้ำยาแปรผัน (VRF) โดยเป็นโซลูชั่นด้านการทำความเย็นและการทำความร้อนที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้

การเปรียบเทียบระบบทำความร้อน Digital กับระบบทำความร้อนแบบอื่นๆ

 

 
 
 
 
Share