Intelligent Store™
Intelligent Store  

สถาปัตยกรรม Intelligent Store™ ของ Emerson คือนวัตกรรมใหม่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารขององค์กรธุรกิจ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนด้านการดำเนินงานลงได้พร้อมๆ กัน ธุรกิจค้าปลีกที่นำเอาสถาปัตยกรรม Intelligent Store มาใช้ จะได้รับประโยชน์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง ค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงที่น้อยลง การบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่หน่วยงานรัฐได้กำหนดไว้

สถาปัตยกรรม Intelligent Store ได้รับการออกแบบมาเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งสำหรับร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วและร้านค้าที่สร้างขึ้นใหม่ โดยสามารถช่วยเพิ่มผลกำไรและประสิทธิภาพการดำเนินการให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมาก ธุรกิจค้าปลีกบางรายสามารถประหยัดต้นทุนประกอบการได้มากถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อร้านต่อปี คลิกแท็บด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม Intelligent Store รวมถึงวิธีการนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบต่างๆ :

ประโยชน์ที่ได้

ความได้เปรียบเป็นของคุณ

หัวใจสำคัญของ Intelligent Store™ คือผลิตภัณฑ์และบริการระดับโลกจาก Emerson ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบบริหารจัดการทรัพยากรอาคารไปจนถึงคอมเพรสเซอร์อัจฉริยะ สถาปัตยกรรม Intelligent Store ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อช่วยในการนำเสนอข้อมูลที่ดีขึ้น และทำให้ระบบ HVAC ระบบทำความเย็น และระบบแสงสว่างมีประสิทธิภาพโดยรวมที่ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม Intelligent Store คือโซลูชั่นที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในท้องตลาด เราเข้าใจดีว่าผู้ประกอบการทุกรายและอาคารทุกแห่งย่อมมีความแตกต่างกัน และนี่คือเหตุผลที่สถาปัตยกรรม Intelligent Store สามารถปรับแต่งได้อย่างไม่มีขีดจำกัด พร้อมด้วยโซลูชั่นในแต่ละส่วนที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าคุณจะสร้างร้านค้าขึ้นใหม่หรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว Intelligent Store สามารถช่วยคุณได้

อุปกรณ์เสริมที่เติบโตไปกับคุณ
นอกจากอุปกรณ์เสริมการทำงานจะมีต้นทุนที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์เมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ ในระบบมาตรฐานแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถและให้ประโยชน์อีกมากมาย โซลูชั่นด้านซอฟต์แวร์และความสามารถในการใช้งานร่วมกับโปรโตคอลแบบเปิดของเราช่วยให้การเพิ่มอุปกรณ์ให้กับทั้งอาคารที่มีอยู่เดิมและอาคารที่สร้างขึ้นใหม่กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

อุปกรณ์ที่ทำงานได้ดียิ่งขึ้น
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากความสามารถในการสื่อสารที่ดีขึ้น เราตระหนักดีว่าอุปกรณ์ของ Emerson ไม่ได้มีติดตั้งอยู่ในอาคารทุกหลัง ถึงแม้ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Emerson กับทุกส่วนของระบบ จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ดำเนินงานด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และได้รับความคุ้มค่าที่เหนือกว่า แต่สถาปัตยกรรม Intelligent Store ก็ยังสามารถใช้งานได้กับอาคารที่มีอุปกรณ์ของ Emerson อยู่เพียงบางส่วนเช่นกัน ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการใช้งานอุปกรณ์และระบบการจัดการทรัพยากรอาคารจากผู้ผลิตอื่นๆ ทั่วทั้งองค์กร แต่ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกก็ยังคงสามารถเข้าถึงทรัพยากรอาคารทั้งหมดได้จากจุดเดียว ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการในทุกๆ ด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เชื่อมโยงโซลูชั่นต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย
เชื่อมโยงโซลูชั่นต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย เพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ด้านการบริหารสินทรัพย์  Intelligent Store ยังช่วยธุรกิจค้าปลีกได้อีกมากมายไม่ใช่เฉพาะแค่การติดตามสินทรัพย์เท่านั้น เพราะเราเข้าใจถึงส่วนประกอบและระบบควบคุมต่างๆ ดีกว่าใคร เราจึงสามารถใช้ระบบการวิเคราะห์ขั้นสูงในตัวเพื่อตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา จากนั้น กำหนดตัวบุคคลที่เหมาะสมตามระดับทักษะและค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้คุณต้องเสียเงินไปกับการบำรุงรักษา การสูญเสียสินค้า หรือค่าธรรมเนียม หรือในบางครั้งคุณอาจไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย

คุณสมบัติ

การเลือกซ่อมหรือเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต้นทุนรวมตลอดวงจรอายุที่เป็นข้อมูลล่าสุดและมีความแม่นยำสำหรับอุปกรณ์หนึ่งๆ (ต้นทุนแรกเริ่ม ต้นทุนด้านการบำรุงรักษาในอดีต ความสิ้นเปลืองพลังงาน และอื่นๆ) รวมถึงคำแนะนำให้ทำการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมและการคำนวณอายุที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้นๆ

ตรวจสอบ ประเมิน และส่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบบ
รายงานประเมินทั่วไปเกี่ยวกับปัญหา ระยะเวลาในการตอบสนอง ความคุ้มค่าเมื่อพิจารณาจากผู้รับเหมา/เจ้าหน้าที่ และประเภทอุปกรณ์ ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา จากนั้น จึงกำหนดตัวบุคคลที่เหมาะสมตามระดับทักษะและค่าใช้จ่าย

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ง่ายๆ
ค้นหาจุดที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดายโดยการตรวจสอบค่ากำหนด การควบคุมความชื้น การบริหารงานก่อสร้างใหม่ การบริหารหลังการเข้าซื้อกิจการ หรือบริการอื่นๆ โดยที่คุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลย

ProAct
ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2

 
 
 
 
Share