E-Commissioning
E-Commissioning™  

บริการ E-Commissioning™ ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วของ Emerson ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อวัตถุประสงค์เดียว นั่นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบ HVAC ระบบทำความเย็น และระบบแสงสว่างภายในอาคารที่มีอยู่เดิมของผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกให้อยู่ในระดับสูงสุด โดย E-Commissioning จะช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถมองเห็นภาพและเข้าใจสภาพของการดำเนินงานในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน จากนั้นจึงให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสม  บริการ E-Commissioning ของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนโครงการที่ครอบคลุม การปรับใช้ ทีมงานด้านเทคนิค การฝึกอบรม ไปจนถึงการบริหารจัดการต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการด้านค้าปลีก นอกจากนี้เรายังมีเอกสารแนะนำขั้นตอนการตั้งค่าระบบควบคุมอาคารและอุปกรณ์ทีละขั้นเพื่อให้ได้ค่ากำหนดที่เหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่อาจส่งผลให้เกิดการใช้งานเกินปริมาณที่จำเป็น การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ และการเรียกใช้บริการบำรุงรักษาที่ต้องมีค่าใช้จ่าย

ประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณ
หลังจากทดสอบและปรับแต่งระบบแล้ว Emerson จะเลือกค่ากำหนดในส่วนต่างๆ สำหรับร้านค้าแต่ละแห่ง ค่าการทำงานเหล่านี้จะช่วยให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและใช้พลังงานให้น้อยที่สุด และหากคุณต้องการ คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นการตรวจสอบค่ากำหนดของซอฟต์แวร์ ProAct™ (แยกจำหน่าย) เพื่อทำการตรวจสอบร้านค้าของคุณเป็นประจำทุกเดือน และตรวจสอบว่าค่าที่กำหนดไว้นั้นยังคงถูกใช้งานอยู่หรือไม่ ในกรณีที่ค่ากำหนดที่เหมาะสมแล้วถูกเปลี่ยนแปลง อาจทำให้เกิดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ Emerson จะระบุค่าที่เกิดการคลาดเคลื่อนดังกล่าวตามการร้องขอของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะยังคงรักษาปริมาณการใช้พลังงานของคุณเอาไว้ได้ในระดับต่ำสุด

รายงานที่พร้อมทุกเวลา
เราจะให้ข้อมูลล่าสุดแก่คุณในรูปของรายงานทั่วไปและรายการงานทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบวิธีการบำรุงรักษาระบบของคุณได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้จากอาคารของคุณจะพร้อมภายใน 48 ชั่วโมง โดยคุณสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานของคุณเท่านั้นและมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย รายงานเหล่านี้จะใช้เพื่อระบุปัญหา และช่วยให้เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบบของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงจุดมากขึ้น สำหรับผลที่คุณจะได้รับก็คือ การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้พลังงานน้อยลงกว่าเดิม ส่งผลให้ธุรกิจของคุณมีผลกำไรเพิ่มสูงขึ้น

สถาปัตยกรรม Intelligent Store
E-Commissioning ของ Emerson เป็นองค์ประกอบด้านการบริการของสถาปัตยกรรม Intelligent Store ของ Emerson สถาปัตยกรรมนี้ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเช่นคุณ สามารถมองเห็นภาพรวมการดำเนินงานได้ในรูปแบบใหม่ การนำผลิตภัณฑ์และบริการเชิงนวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการบำรุงรักษา ความประหยัดพลังงาน และความเชื่อถือได้ Intelligent Store ยังมีองค์ประกอบด้านบริการอื่นๆ อีก ได้แก่ ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2 ตัวควบคุมอุปกรณ์ Control Link™ คอมเพรสเซอร์ Intelligent Store Discus™  ชุดอุปกรณ์ HVAC คุณภาพสูงจาก Lennox และอุปกรณ์จากผู้ผลิตอื่นๆ ที่ผ่านการคัดสรรแล้ว

ประโยชน์ที่ได้  ผลที่เกิดขึ้น

• โดยทั่วไปแล้ว โครงการ E-Commissioning™ จะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้โดยเฉลี่ย 4-9% ต่อร้านค้า
• ระยะเวลาคืนทุนปกติจะอยู่ที่ 8-14 เดือนเท่านั้น
• อุปกรณ์จะได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น และประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

คุณสมบัติ

ความผิดปกติที่ตรวจพบโดยบริการ E-Commissioning™ ได้แก่ :

• ทรานสดิวเซอร์ความดันมีการปรับเทียบไม่ถูกต้อง
• ค่ากำหนดของแรงดันด้านดูดของแร็คไม่ถูกต้องที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ
• ค่ากำหนดของแรงดันด้านดูดของแร็คไม่ถูกต้องที่อุณหภูมิปานกลาง
• ค่ากำหนดด้านสูงไม่ถูกต้อง
• เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นทำงานผิดปกติหรือมีการปรับเทียบไม่ถูกต้อง
• อุปกรณ์ลดความดันคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหรือทำงานย้อนทาง
• มอเตอร์ความเร็วแปรผันมีการตั้งค่าการทำงานต่อเนื่องที่ 60Hz
• คอนแทคเตอร์ควบคุมระบบแสงสว่างทำงานผิดปกติหรือถูกบายพาส

 
 
 
 
Share