ลิงค์หลัก
กรณีศึกษา
การศึกษา/การฝึกอบรม
แหล่งข้อมูลทางเทคนิค
กระดานรวมวิธีใช้งาน
มหาวิทยาลัยออนไลน์
พลังงาน
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ของโคปแลนด์
ผลิตภัณฑ์ R-410A ของโคปแลนด์
ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ของโคปแลนด์
คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์
โคปแลนด์สโครล
ระบบควบคุมการไหล
คำตอบสำหรับการค้าปลีก
CoreSense สำหรับเครื่องทำความเย็น
ลิงค์หลัก
สิ่งตีพิมพ์
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องทำความเย็น
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการไหล
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ออนไลน์
สารทำความเย็น
เครื่องมือทางซอฟต์แวร์
สถานที่ซื้อสินค้า
Australia
Bangladesh
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
South Korea
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam
สมุดปกขาว
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
AE Bulletins
Copeland™ Mobile Application
Vilter™ Docs
Emerson X-Check
Emerson PT Pro
Heat Load Calculator
ซอฟแวร์สำหรับการเลือกใช้คอมเพรสเซอร์ Vilter
ลิงค์หลัก

สรุปแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจาก Emerson Climate Technologies:

มหาวิทยาลัยออนไลน์
มหาวิทยาลัยออนไลน์เป็นคลังความรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญงาน HVAC ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับ HVAC/R ไปจนถึงข้อมูลขั้นสูง

Copelandscroll.com
โคปแลนด์สโครลเป็นคอมเพรสเซอร์ทางเลือกอันดับต้นๆ สำหรับการใช้ HVAC/R เพื่อการพักอาศัยหรือการพาณิชย์ทั่วโลก พบกับข้อมูลผลิตภัณฑ์อันทันสมัยและความรู้ทางอุตสาหกรรมล่าสุดได้แล้วบนเว็บ

Digitalscroll.com
Copeland Scroll Digital™ โฉมใหม่ของเทคโนโลยีปรับขนาดการทำความเย็นที่หลากหลาย ซึ่งสามารถปรับขนาด การทำความเย็นตั้งแต่ 10% ถึง 100% ได้อย่างแนบเนียน สามารถหาข้อมูลมากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม ได้ที่เว็บนี้

Emerson Cup
Emerson Cup คืองานมอบรางวัลนวัตกรรมและการออกแบบโดดเด่นยอดเยี่ยมประจำปี สำหรับอุตสาหกรรม HVAC/R ในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
 
 
 
 
Share