Intelligent Store Discus
Intelligent Store Discus™   

คอมเพรสเซอร์ Intelligent Store Discus™ คืออุปกรณ์ที่เป็นหัวใจสำคัญของIntelligent Store™ คอมเพรสเซอร์รุ่นใหม่ที่ทรงพลังนี้มีระบบวิเคราะห์ออนบอร์ดที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะบอกข้อมูลที่จำเป็นให้แก่คุณและช่างเทคนิคของคุณทราบ ก่อนที่คุณจะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่

คุณสมบัติ :

• รวมชุดอิเล็กทรอนิกส์ของระบบเป็นหนึ่งเดียว โดยสามารถใช้แทนตัวตรวจสอบน้ำมัน Sentronic® ระบบควบคุมอุณหภูมิ Demand Cooling® อุปกรณ์ควบคุมความดันสูงและความดันต่ำ อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ และบอร์ด I/O ได้
• สามารถทำการวิเคราะห์จากระยะไกลได้
• ลดจำนวนจุดเชื่อมแบบบัดกรีแข็งที่สามารถเกิดการรั่วได้
• ตรวจสอบอุณหภูมิด้านจ่าย
• ช่วยป้องกันคอนแทกเตอร์แบบเชื่อมและแบบหนึ่งเฟส

คอมเพรสเซอร์ Intelligent Store Discus™
 
 
 
Share