บริการด้านทรัพยากรอาคาร
บริการด้านทรัพยากรอาคาร

โซลูชั่นสำหรับธุรกิจค้าปลีกได้มีการพัฒนาแพ็คเกจบริการที่ครอบคลุมทุกด้านสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้การทำงานของระบบต่างๆ ภายในอาคารของตนมีศักยภาพสูงสุด ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มก่อสร้างอาคารหรือว่ากำลังมองหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาคารที่มีอยู่แล้ว Emerson มีบริการด้านทรัพยากรอาคารที่จะตอบโจทย์ความต้องการในทุกๆ ด้านของผู้ค้าปลีกเช่นคุณ บริการสำหรับผู้ค้าปลีกที่ Emerson มี ได้แก่ การออกแบบทรัพยากรอาคารทั้งในด้านระบบกลไก / ระบบไฟฟ้า / ระบบประปา / ระบบทำความเย็น (MEP/R) บริการจัดการโครงการ บริการควบคุมทรัพยากรอาคารจากระยะไกล และบริการทดสอบปรับแต่งระบบของเราที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว บริการต่างๆ ทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบขึ้นโดยมีเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กรของผู้ค้าปลีกลง

 
 
 
 
 
Share