คลังสินค้าห้องเย็น
คลังสินค้าห้องเย็น

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียได้ไม่ว่าจะในปริมาณมากหรือน้อย จำเป็นต้องใช้ระบบทำความเย็นที่จะช่วยให้ห้องเย็นนั้นสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด/มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร (มีการเก็บรักษาในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม) และการส่งออก นอกจากนี้ ระบบลูกโซ่ความเย็นในการขนส่งสินค้ายังจำเป็นจะต้องมีการจัดเตรียมห้องเย็นที่จุดสำคัญต่างๆ ระหว่างเส้นทางจากจุดรับส่งไปจนถึงมือลูกค้าอีกด้วย

Emerson Climate Technologies มีโซลูชั่นทั้งในด้านคอมเพรสเซอร์ ผลิตภัณฑ์ควบคุมการไหล และอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมคลังสินค้าห้องเย็น

คอมเพรสเซอร์
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
การตรวจสอบ

 
 
 
 
Share