บริการด้านอาหาร/ภัตตาคาร
บริการด้านอาหาร/ภัตตาคาร

ผลิตภัณฑ์ของ Emerson Climate Technologies ได้ถูกนำไปใช้กับธุรกิจบริการด้านอาหารทั่วโลก โดยเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นใหม่ๆ และให้ความสบายที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าของเรา คอมเพรสเซอร์ ชุดคอยล์ร้อน อุปกรณ์สำหรับทำความเย็น และระบบควบคุมของ Emerson มีชื่อเสียงเป็นอย่างดีในด้านความเชื่อถือได้ ความประหยัด และความเงียบ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจบริการด้านอาหารสามารถลดต้นทุนประกอบการ คงคุณภาพของอาหาร และยืดระยะเวลาการทำงานของอุปกรณ์ได้สูงสุด นอกจากนี้ สำหรับในด้านการเสริมประสิทธิภาพทรัพยากรอาคารหรือการซ่อมแซมอุปกรณ์ Emerson ยังมีเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อคอยดูแลรักษาอุปกรณ์ของคุณให้มีประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูงสุดอยู่เสมอ Emerson มีโซลูชั่นด้านทรัพยากรอาคารที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ช่วยให้ผลกำไรของผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านอาหารเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโซลูชั่นเฉพาะทางสำหรับธุรกิจค้าปลีกอย่างสถาปัตยกรรม Intelligent Store™ ไปจนถึงบริการด้านการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมที่สุดในด้านการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์

ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2
ซอฟต์แวร์ ProAct
คอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll
ชุดคอยล์ร้อนภายนอกอาคาร Copeland Scroll
ตัวกรองและดูดความชื้นชนิดฝาครอบ EK

 
 
 
Share