ซูเปอร์มาร์เก็ต
ซูเปอร์มาร์เก็ต

Emerson เป็นผู้นำตลาดที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการพัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต โดยระบบของ Emerson ได้รับการติดตั้งแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ตกว่า 25,000 แห่งทั่วโลก การผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบบริการของสถาปัตยกรรม Intelligent Store™ ช่วยให้ร้านค้าปลีกได้รับผลกำไรมากขึ้นจากการที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง และในขณะเดียวกันยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบได้อีกด้วย ซึ่งในบางกรณี สามารถช่วยให้ประหยัดได้มากถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อร้าน และด้วยซอฟต์แวร์ ProAct™ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Emerson ทำให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถติดตามการใช้พลังงาน การแจ้งเตือนของอุปกรณ์ การส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการ และข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรได้จากที่เดียว ส่งผลให้การใช้พลังงานและการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนของธุรกิจค้าปลีกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถาปัตยกรรม Intelligent Store ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ ProAct, ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2, ระบบควบคุมอุปกรณ์ Control Link™, ชุดขับแบบควบคุมด้วยความถี่ (VFD) Control Techniques และผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการน้ำยาทำความเย็น  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของ Emerson สำหรับผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ต

 
 
 
 
Share