China
ShareThis
China

Beijing, China
c/o Emerson Climate Technologies (Suzhou) Co. Ltd.
Beijing Sales Office,
Room 1017, JianWei Building,  
66 Nan Lishi Road, XiCheng District
Beijing, PRC 
Tel. (8610) 5763 0488
Fax (8610) 5763 0499 

 

Qingdao, China
c/o Emerson Climate Technologies (Suzhou) Co. Ltd.
Qingdao Sales Office,
Room 701B, Qingdao Guangdong Development Bank Building,
No. 40 Shandong Road, Qingdao 266071, PRC
Tel: (86-532) 8501 9201-2
Fax: (86-532) 8501 9200

 

Guangzhou, China
c/o Emerson Climate Technologies (Suzhou) Co. Ltd.
Guangzhou Sales Office,
508-509, R&F Yinglong Plaza
No. 76 Huangpu Road West,
Guangzhou, PRC
Tel: (86-20) 2886 7668
Fax (86-20) 2886 7622

 

Shanghai, China
c/o Emerson Climate Technologies (Suzhou) Co. Ltd. 
Shanghai Sales Office,
1801 Building B, New CaoHeJing International Business Center, 
391 Guiping Rd, Shanghai, PRC
Tel: (8621) 3418 3968

 

Shenyang, China
Emerson Climate Technologies (Shenyang) Refrigeration Co., Ltd.
10-2, No. 10 Road, Shenyang Economic &
Technological Development Area,
Shenyang 110141, P.R. China
Tel: (86-24) 2550 6000
Fax: (86-24) 8930 4092