คำตอบสำหรับการค้าปลีก
 
1. วิธีตรวจสอบสถานะ I/O ออนไลน์ของตนบนไอน์สไตน์อย่างรวดเร็วทำอย่างไร?
 
2. ทำไมบนสถานะของไอน์สไตน์อันหนึ่งของฉันจึงขึ้นไฟสีเขียวในขณะที่สถานะของไอน์สไตน์อันอื่นๆของฉันขึ้นไฟสีแดง?
 
3. ซอฟต์แวร์อัลตร้าไซต์ของฉันไม่สามารถใช้กับอี2 ไอน์สไตน์ได้ เพราะเหตุใด?
 
4. อุปกรณ์ป้องกันพัดลมของแผงระบายความร้อนบน RMCC ของฉันทำให้พัดลมทั้งหมดไม่ทำงาน
 
5. ทุกครั้งที่ไฟดับ สัญญาณจากโฮสต์เน็ตของ RMCC ของฉันที่ต่อเข้ากับกล่องสัญญาณเตือน 485 จะหายไป
 
6. ทำไม RMCC ของฉันจึงไม่ยอมละลายน้ำแข็งตามที่ตั้งเวลาล่วงหน้าไว้ ?
 
7. ทำไมฉันไม่สามารถเชื่อมพอร์ต USB เข้ากับอุปกรณ์ควบคุมโดยตรงได้?
 
8. แบตเตอร์รี่สำรองในอุปกรณ์ควบคุม REFLECS สามารถใช้ได้นานเท่าไหร่กรณีที่ปิดอุปกรณ์ควบคุม?
 
9. ฉันติดตั้งแผงสัญญาณเตือนบนอี2 แต่ฉันหา "บริการคำแนะนำ" (ADVISORY SERV) บนหน้า  "การใช้งานอุปกรณ์ควบคุม" (Controller Applications) ไม่เจอ ฉันต้องทำอย่างไร?
 
10. ฉันมีไอน์สไตน์หรืออุปกรณ์ควบคุมอี2 แต่ฉันหา MLLS ไม่เจอ MLLS อยู่ตรงไหน?
 
11. ทำไมไฟ "โค้ดบี" (CODE B) บน MultiFlexRTU ถึงกะพริบไม่เหมือนเดิม?
 
12. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าค่าตัวแปรเสริมและ/หรือขอบเขตมีค่าเท่าใดสำหรับไฟล์เฉพาะในระบบอี2?
 
 
 
 
 
 
Share