โคปแลนด์สโครล
 
 
1. จะติดตั้งคอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll® ได้อย่างไร?
 
2. การตั้งค่าแรงดัน/อุณหภูมิ ของคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นโคปแลนด์สโครลคือเท่าไร?
 
3. คอมเพรสเซอร์กันของเหลวได้หรือไม่?
 
4. ทำไมคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลอุณหภูมิต่ำจึงจำเป็นต้องมีระบบฉีดพ่น?
 
5. จะสามารถจัดการน้ำมันพร้อมๆ กับใช้งานคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลได้อย่างไร?
 
6. จะควบคุมน้ำมันสำหรับคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นโคปแลนด์สโครลบนชุดคอมเพรสเซอร์หลายชุดได้อย่างไร?
 
7. เลขรุ่นของคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นโคปแลนด์สโครลมีความหมายอย่างไร และต้องใช้สารทำความเย็นชนิดใด สำหรับรุ่นนั้นๆ?
 
8. คอมเพรสเซอร์ปรับอากาศกับทำความเย็นโคปแลนด์สโครลต่างกันอย่างไร?
 
9. ถ้าหมุนคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลกลับหลังเครื่องจะเสียหรือไม่?
 
10. คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครล มีการหมุนรอบแกน หมายถึงอะไร?
 
11. คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลทำงานอย่างไร?
 
 
 
 
 
 
Share