ผลิตภัณฑ์ R-410A ของโคปแลนด์
 
 
1. ระบบ R-22 สามารถเปลี่ยนเป็น R-410A ได้หรือไม่?
 
2. ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll® R-410A ได้ที่ไหน?
 
3. ต้องปรับขนาดท่อดูดและท่อจ่ายให้เข้ากับ R-410A หรือไม่?
 
4. จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นคอมเพรสเซอร์ Copeland® แบบ R-410A?
 
5. เนื่องจากความชื้นนั้นเป็นปัญหามาก ไม่ทราบว่าจะสามารถใช้อุปกรณ์กรองและดูดความชื้นใดกับ R-410A ได้บ้าง?
 
6. มีน้ำมันอะไรให้เลือกบ้าง? ระบบจำเป็นต้องใช้น้ำมันเสริมหรือไม่
 
7. ในการใช้คอมเพรสเซอร์ R-410A นอกจากจะมีความดันที่สูงกว่าแล้ว ยังมีปัญหาอื่นอีกหรือไม่?
 
8. ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างคอมเพรสเซอร์ R-22 และ R-410A คืออะไร?
 
 
 
 
 
 
Share