การศึกษา/การฝึกอบรม
การศึกษา/การฝึกอบรม

Emerson Climate Technologies มุ่งมั่นที่จะให้การฝึกอบรมและการศึกษาแก่ชุมชนเทคนิคโดยการสนับสนุน
และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ HVAC และคอยให้ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีล่าสุดและแนวโน้มของอุตสาหกรรม HVAC ให้กับชุมชน หลักสูตรและ การสัมมนาออนไลน์ล้วนถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์การเรียนอันหลากหลาย เช่น คู่มือแนวทาง
การฝึกอบรมอย่างง่าย แบบนำเสนอ พาวเวอร์พอยต์และวิดีโอ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยออนไลน์
แหล่งข้อมูลทางเทคนิค
กระดานรวมวิธีใช้งาน

Emerson Climate Technologies การศึกษาและการฝึกอบรม
 
 
 
 
Share