เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 

อุปกรณ์เสริมที่หลากหลายที่จะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ถนอมอาหารอันมีค่าของคุณ และช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอาคารของคุณได้สูงสุด

• จอแสดงสถานะทรัพยากรอาคารแสดงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระบบโดยอัตโนมัติ ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้จัดการร้านและผู้จัดการแผนก อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจอแสดงสถานะทรัพยากรอาคาร
• เซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบไร้สายและระบบคำนวณอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ VeriFresh คือระบบที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร พร้อมทั้งยังมีต้นทุนการติดตั้งต่ำ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VeriFresh
• การตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานช่วยให้คุณสามารถติดตามประวัติการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ และของร้านได้ การผสมผสานระบบดังกล่าวเข้ากับมาตรการบริหารพลังงานจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดความต้องการพลังไฟฟ้าได้ และควบคุมค่าสาธารณูปโภคของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้พลังงาน


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์

เซ็นเซอร์จุดน้ำค้าง
คุณภาพและสภาพอากาศภายในอาคาร
ระบบไฟส่องสว่าง
เซ็นเซอร์ความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกอาคาร
การตรวจสอบการใช้พลังงาน
ทรานสดิวเซอร์ความดัน
ทรานสดิวเซอร์น้ำยาทำความเย็น
เซ็นเซอร์ความชื้นสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

 
 
 
 
 
Share